Home / Baner (page 28)

Baner

czarna_wstazka

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla kol. Krzysztofa Andury z powodu śmierci Taty składa Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Czytaj dalej »

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz projekt nowelizacji ustawy o PSP

Business button info icon information sign.

Rada Ministrów zamieściła w wykazie prac legislacyjnych i programowych „Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw”. (Numer projektu UD541). Projekt jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy MSWiA i stroną związkową w dniu ...

Czytaj dalej »

Informacja z posiedzenia Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników cywilnych

Comunicazione, pubblicit e informazione

W dniu 28.04.2019r w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się  posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników cywilnych oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Na wstępie spotkania omówiono kwestę uregulowania prawnego powołania w/w zespołu. Następnie omówiono strukturę zatrudnienia pracowników cywilnych oraz członków korpusu ...

Czytaj dalej »

Rozstrzygnięcie konkursu „Współcześni rycerze Św. Floriana” z udziałem Przewodniczącego KSP NSZZ SOLIDARNOŚĆ

DSC_0116

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Dział Historii Pożarnictwa przygotował w bieżącym roku XVII edycję wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Współcześni rycerze Św. Floriana”. Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzież z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy ...

Czytaj dalej »

Zebrania związkowe w KP PSP w Bielsku Podlaskim oraz KP PSP w Siemiatyczach

60252887_350416228921303_7010769993088368640_n

W dniu 8. Maja 2019 r. odbyły się zebrania związkowe w komendach powiatowych PSP w Bielsku Podlaskim oraz Siemiatyczach. W zebraniach uczestniczył Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz oraz Przewodniczący Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa Maciej Łozowski. Przewodniczący poinformowali strażaków o bieżących pracach realizowanych w ramach KSP NSZZ „Solidarność”, strażacy natomiast przedstawili problemy z jakimi spotykają się w czasie ...

Czytaj dalej »

Warta przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

DSC_2428

W bieżącym roku mija 35 lat od śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika za wiarę, kapelana Solidarności, obrońcy praw człowieka, zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki. Losy błogosławionego ks. Jerzego splotły się również z historią straży pożarnej. Wspierał on m.in. strajkujących podchorążych WOSP w 1981 r. Aby upamiętnić ks. Jerzego KSP NSZZ „Solidarność” w Dzień Strażaka zorganizowała wartę honorową przy grobie kapłana. ...

Czytaj dalej »

Spotkanie Komendanta Głównego PSP z Przewodniczącymi central związków zawodowych

25_04_2019_uzgodnienia_z_zz_(3)

25 kwietnia 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania była procedowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 724). Stronę służbową podczas spotkania ...

Czytaj dalej »