20 % wzrostu wynagrodzeń w budżetówce na 2024 r. – stanowisko NSZZ „Solidarność”

W dniu 29 czerwca br. odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego poświęcone m.in. wzrostowi wynagrodzeń w przyszłym roku.

rds

W posiedzeniu brał udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski, który przedstawił propozycję rządową o wzroście wynagrodzeń o 6,6%. Zadeklarował jednocześnie, że w budżecie na rok 2024 zostaną zabezpieczone dodatkowe środki na wzrost płacy minimalnej.

Deklaracja o dodatkowych środkach na wzrost płacy minimalnej jest spełnieniem postulatu NSZZ „Solidarność” zgłaszanego m.in. przez Krajowy Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” od 2022 roku. Dla strony społecznej nie jest jednak możliwy do zaakceptowania proponowany poziom wzrostu wynagrodzeń.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” przedłożyli decyzję Prezydium Komisji Krajowej ws. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026, który zakłada m.in. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynoszący nie mniej niż 20 %.

Z decyzją Prezydium KK NSZZ „Solidarność” można zapoznać się poniżej:

Decyzja Prezydium KK nr 58/23 ws. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026

W posiedzeniu zespołu, w charakterze eksperta, brał udział Bartłomiej Mickiewicz przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa oraz Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …