W Rypinie obradowała kujawsko-pomorska sekcja pożarnictwa

W dniu 19 czerwca br. w Rypinie odbyło się posiedzenie Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. Kujawsko-Pomorskiego. W posiedzeniu uczestniczył Członek Prezydium KSP NSZZ Solidarność Jarosław Rejner, Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kaczmarek, Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski wraz z zastępcą mł. kpt. Marcinem Czarneckim.

W trakcie spotkania szeroko omówiono bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego, oraz działalności związkowej. Spotkanie było też okazją do podziękowania i wręczenia pamiątkowego grawertonu dla Przewodniczącego minionej kadencji MSP Mieczysława Gutmańskiego.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …