Obradowali śląscy związkowcy

W dniu 13 czerwca 2023 w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W trakcie obrad omówiono bieżącą sytuację w PSP oraz problemy z jakimi spotykają się strażacy w województwie śląskim. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz oraz Damian Kochoń – Honorowy Przewodniczący MŚSP.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Adam Rogoza, który przedłożył sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa, na którym wybrano nowe władze Sekcji oraz tematy poruszane podczas spotkania z Komendantem Głównym PSP i Ministrem Maciejem Wąsikiem. Omówiono również przebieg pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady KSP.

Następnie przedstawiono zakres prac Komisji antymobbingowej i wyznaczono do jej składu po jednej osobie z każdej organizacji związkowej. Poruszono również kwestie finansowania Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa i związaną z tym konieczność założenia subkonta.

Korzystając z obecności Przewodniczącego KSP śląscy związkowcy omówili założenia porozumienia wypracowanego przez zespół Solidarność – Rząd. Zakładają one m.in., że funkcjonariusze jeszcze we wrześniu br. otrzymają jednorazowy dodatek specjalny. Rozmowy dotyczące przyszłorocznych podwyżek uposazeń, prowadzone będą w Radzie Dialogu Społecznego.

W kontekście podwyżek dla pracowników cywilnych Przewodniczący KSP poinformował, że równolegle z posiedzeniem MŚSP w Warszawie odbywa się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem PSP dotyczące rozdziału środków na wzrost płacy minimalnej. Prace kontynuuje również zespół problemowy ds. pracowników cywilnych powołany przez KSP NSZZ „Solidarność”.

Ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim nadbryg. Jackiem Kleszczewskim poruszano m.in. sprawy kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku i ewentualnych zmian w regulaminach organizacyjnych komend, które muszą uwzględniać zapisy rozporządzenia kwalifikacyjnego. Podkreślono również konieczność opiniowania regulaminów przez organizacje związkowe.

Omówiono także kwestie zasiłku pogrzebowego dla strażaka, który nie pobrał takowego z ZUS. Poinformowano, iż w przypadku niejasności można odwołać się od decyzji do Komendanta Wojewódzkiego.

Na zakończenie obrad Rada MŚSP podziękowała i wręczyła upominek za dotychczasową pracę i trud włożony w działalność związkową Damianowi Kochoniowi – byłemu Przewodniczącemu MŚSP.

354773372_1059310021715817_3718343358018541783_n

354928617_6293416777438123_4668433503230843820_n

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …