Home / Baner (page 20)

Baner

Posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni”

20171115_153557

W dniu 15 listopada 2017 roku w dniu 15 listopada roku w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni” która tworzą przewodniczący trzech central związkowych działających w strukturach PSP (KSP NSZZ Solidarność, ZZS Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa). W posiedzeniu udział brali: Prezes Zarządu Fundacji kol. Marek Garniewicz oraz  Wiceprezes Zarządu kol. Jacek Piwiński. Omawiając wraz ...

Czytaj dalej »

Projekt Ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego i jego akty wykonawcze zaopiniowane przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Business button info icon information sign.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ otrzymała do zaopiniowania Projekt Rozporządzenia w sprawie stanowisk jakie mogą zajmować strażacy PSP w Biurze Nadzoru Wewnętrznego MSWiA. Jest to akt wykonawczy do opiniowanego Projektu Ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy ...

Czytaj dalej »

POTRZEBNA KREW !!!!

Comunicazione, pubblicit e informazione

W imieniu kolegów z Wrocławia zwracamy się z prośbą o oddawanie krwi dla naszej koleżanki ogn. Joanny Malasiewicz. Krew można oddawać w każdym punkcie krwiodawstwa bez względu na posiadaną grupę.   Ważny jest dopisek: „Dla Joanny Malasiewicz, która przebywa na leczeniu w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie”

Czytaj dalej »

Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

rds

W dniu 13 października 2017r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie  Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia strona rządowa udzielała informacji zgodnie z przedstawionymi pytaniami strony społecznej; W sprawie projektowanej zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…. )Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z powodu nieobecności Sekretarza Stanu Jarosława ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego

rds

Przewodniczący podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych RDS zwołał na dzień 13 października 2017 roku posiedzenie podzespołu. W porządku obrad najbliższego posiedzenia zaplanowano mi.in dyskusję w temacie: 1. art. 15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

IMG_0696

W dniu 21 września 2017r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”  podczas którego omówiono szereg spraw organizacyjnych dotyczących zbliżającego się okresu wyborczego w strukturach NSZZ”Solidarność” na kadencję 2018-2022.   Zgodnie z programem przyjęto: Uchwałę nr 6/2017 ws klucza wyborczego oraz okręgów wyborczych dla struktur Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Rada Sekcji utrzymała zasadę jednego mandatu dla ...

Czytaj dalej »

Pytanie Przewodniczącego KSP w sprawie informacji o podwyżkach w służbach mundurowych

mswia logo

Poniżej przedstawiamy Pismo Pana Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie informacji medialnych na temat podwyżek w służbach podległych MSWiA. W związku z pytaniami funkcjonariuszy w powyższej sprawie podjęto decyzję o wystosowaniu oficjalnego zapytania do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   PISMO KSP

Czytaj dalej »

Pismo Przewodniczącego KSP w sprawie zwołania Posiedzenia Rady Dialogu Społecznego

Business button info icon information sign.

Poniżej przedstawiamy Pismo Pana Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa w sprawie zwołania posiedzenia RDS. Pismo wynika z faktu, iż do Krajowej Sekcji Pożarnictwa coraz częściej docierają niepokojące sygnały o niejasnościach związanych z informacjami w sprawie podwyżek, czy też brakiem jednoznacznych decyzji w sprawie Art 15a Ustawy o emeryturach, czy naliczania zwolnień lekarskich. Zagadnienia te zdaniem Pana Przewodniczącego są bardzo ważne dla ...

Czytaj dalej »