Spotkanie mazowieckich związkowców

W dniu 19 czerwca 2023 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Warszawie, odbyło się posiedzenie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 1504 oraz Międzyregionalnej Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W zebraniu uczestniczył Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz.

W trakcie spotkania przyjęto uchwały w sprawie:

-zatwierdzenia budżetu za rok 2022

-zatwierdzenia wyniku finansowego za rok 2022

-zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

-przyjęcia nowych członków w poczet MOZ 1504.

Przewodniczący KSP szeroko omówił podpisane porozumienie przez zespół Solidarność-Rząd w szczególności:

-wypłatę specjalnego jednorazowego dodatku w roku 2023

-obecność przedstawiciela KSP w Radzie Dialogu Społecznego, a co za tym idzie monitorowanie oraz realny wpływ na rozmowy dotyczące podwyżek w roku 2024

-podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatku z tytułu składki członkowskiej z kwoty 500 zł do 840 zł

-omówienie zmiany przepisów odnośnie postępowania i ochrony działaczy związkowych

-zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Omówione zostały również stanowiska przyjęte przez WZD KSP. Poza tym na spotkaniu związkowcy poruszyli tematy związane z codziennym tokiem pełnienia służby.

355570891_217819257867468_3020469009105694815_n

355405313_154825707603356_3570377029087401202_n

355568685_248898221086713_2714897119407148460_n

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …