Home / Baner (page 30)

Baner

Oświadczenie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie Walnego Zjazdu Delegatów

DSC_5358

Informuję, że na dni  22 – 24 maja 2018r. zwołane zostało sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Niestety z powodu wyjazdu w dniu 23 maja br. delegatów województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego,  pomorskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego Walne Zebranie Delegatów nie uzyskało wymaganej Statutem  prawomocności i nie mogło się odbyć. O możliwości zerwania WZD zostałem powiadomiony przed rozpoczęciem ostatniego ...

Czytaj dalej »

Komunikat organizacyjny Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Logo_KSP (2)

W ślad za poprzednimi informacjami o Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”   przypominamy, że niniejsze odbędzie się w dniach 22 – 24 maja 2018r. w Centrum Konferencyjnym w Stredyni  k./Sokołowa Podlaskiego  ul. Kościelna 43. Walne Zebranie Delegatów  Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” przewiduje następujący harmonogram: Przybycie i rejestracja w hotelu – 22 maja br. do godz.13.00 Obiad godz. 13.30 – ...

Czytaj dalej »

Komunikat ze spotkania Zespołu powołanego przez MSWiA do rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

mswia

W dniu 9 maja 2018 r. w MSWiA odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związków Zawodowych służb mundurowych w ramach zespołu powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r.   W trakcie spotkania omówiono postulaty Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące poprawy sytuacji w służbach mundurowych. ...

Czytaj dalej »

Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”

PSP_2942

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia br. przyjęła następujące ustalenia: Podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” w dniach 22,23,24 maja 2018 roku; Walne Zebranie Delegatów KS Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” odbędzie się w Centrum Konferencyjnym  w  Stredyni  k/Sokołowa Podlaskiego ul. Kościelna 43. Rada zobowiązała przewodniczących  struktur wojewódzkich do powiadomienia poszczególnych delegatów.

Czytaj dalej »

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z dnia 12 kwietnia 2018 roku.

1-13

W dniu 12 kwietnia 2018r w JRG 17 KM PSP Warszawa odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” na które w części pierwszej przybyli Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” oraz na zaproszenie Przewodniczącego KK Piotra Dudy – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński. W spotkaniu uczestniczyli również Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków ...

Czytaj dalej »

Opinia Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie podwyżek dla strażaków w 2018 roku

Business button info icon information sign.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”  zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Do opinii dołączono jednak szereg zastrzeżeń: Środki na podwyżki przeznaczone zostały dla grupy strażaków o najniższych dochodach zajmujących stanowiska od grupy 1 do 5 (po 200,- zł brutto) oraz od 6 do 8 (po 102,- ...

Czytaj dalej »

Opinia KSP do Rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

iStock_000013867884Small

W związku z przedłożonym do zaopiniowania przez  związki zawodowe projektem zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie MSWiA z dnia  20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,  Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”  wydała opinię negatywną. Opinia została wydana z ...

Czytaj dalej »

Zwołanie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

DSC_5358

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa zwołał na dzień 12 kwietnia 2018 roku posiedzenie Rady KSP. Na spotkaniu omawiane będą następujące sprawy: 1.Omówienie spraw organizacyjnych Walnego Zjazdu Delegatów KSP 2. Wydanie opinii KSP w sprawie nowego przepisu płacowego 3. Omówienie bieżących działań KSP.   PISMO KSP

Czytaj dalej »

NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

sama kartka

Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa by Jego blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny zmartwień, przeklinał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości. W imieniu  Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom naszego Związku, Życzy Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Robert Osmycki

Czytaj dalej »