Aktualności

Posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni”

20171115_153557

W dniu 15 listopada 2017 roku w dniu 15 listopada roku w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni” która tworzą przewodniczący trzech central związkowych działających w strukturach PSP (KSP NSZZ Solidarność, ZZS Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa). W posiedzeniu udział brali: Prezes Zarządu Fundacji kol. Marek Garniewicz oraz  Wiceprezes Zarządu kol. Jacek Piwiński. Omawiając wraz ...

Czytaj dalej »

Projekt Ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego i jego akty wykonawcze zaopiniowane przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Business button info icon information sign.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ otrzymała do zaopiniowania Projekt Rozporządzenia w sprawie stanowisk jakie mogą zajmować strażacy PSP w Biurze Nadzoru Wewnętrznego MSWiA. Jest to akt wykonawczy do opiniowanego Projektu Ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy ...

Czytaj dalej »

POTRZEBNA KREW !!!!

Comunicazione, pubblicit e informazione

W imieniu kolegów z Wrocławia zwracamy się z prośbą o oddawanie krwi dla naszej koleżanki ogn. Joanny Malasiewicz. Krew można oddawać w każdym punkcie krwiodawstwa bez względu na posiadaną grupę.   Ważny jest dopisek: „Dla Joanny Malasiewicz, która przebywa na leczeniu w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie”

Czytaj dalej »

Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

rds

W dniu 13 października 2017r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie  Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia strona rządowa udzielała informacji zgodnie z przedstawionymi pytaniami strony społecznej; W sprawie projektowanej zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…. )Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z powodu nieobecności Sekretarza Stanu Jarosława ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego

rds

Przewodniczący podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych RDS zwołał na dzień 13 października 2017 roku posiedzenie podzespołu. W porządku obrad najbliższego posiedzenia zaplanowano mi.in dyskusję w temacie: 1. art. 15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

IMG_0696

W dniu 21 września 2017r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”  podczas którego omówiono szereg spraw organizacyjnych dotyczących zbliżającego się okresu wyborczego w strukturach NSZZ”Solidarność” na kadencję 2018-2022.   Zgodnie z programem przyjęto: Uchwałę nr 6/2017 ws klucza wyborczego oraz okręgów wyborczych dla struktur Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Rada Sekcji utrzymała zasadę jednego mandatu dla ...

Czytaj dalej »

Pytanie Przewodniczącego KSP w sprawie informacji o podwyżkach w służbach mundurowych

mswia logo

Poniżej przedstawiamy Pismo Pana Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie informacji medialnych na temat podwyżek w służbach podległych MSWiA. W związku z pytaniami funkcjonariuszy w powyższej sprawie podjęto decyzję o wystosowaniu oficjalnego zapytania do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   PISMO KSP

Czytaj dalej »

Pismo Przewodniczącego KSP w sprawie zwołania Posiedzenia Rady Dialogu Społecznego

Business button info icon information sign.

Poniżej przedstawiamy Pismo Pana Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa w sprawie zwołania posiedzenia RDS. Pismo wynika z faktu, iż do Krajowej Sekcji Pożarnictwa coraz częściej docierają niepokojące sygnały o niejasnościach związanych z informacjami w sprawie podwyżek, czy też brakiem jednoznacznych decyzji w sprawie Art 15a Ustawy o emeryturach, czy naliczania zwolnień lekarskich. Zagadnienia te zdaniem Pana Przewodniczącego są bardzo ważne dla ...

Czytaj dalej »

Spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa z Prezydium Komisji Krajowej

20170920_1224aa42

W dniu 20 września 2017r. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” z Przewodniczącym KK Piotrem Dudą. W spotkaniu wzięli również udział: Kol. Bogdan Kubiak – Wiceprzewodniczący KK Kol. Ewa Zydorek – Sekretarz Prezydium KK Kol. Jerzy Wielgus – Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych. Podczas posiedzenia omówiono funkcjonowanie Sekcji od 6 kwietnia 2017r. tj. od ostatniego ...

Czytaj dalej »

Ankieta dotycząca programu ubezpieczeniowego dla strażaków

Business button info icon information sign.

Na stronie Mentor S.A. zostały zamieszczone ankiety dotyczące ubezpieczeń życiowych, zdrowotnych oraz pozostałych. Ankiety posłużą do określenia potrzeb strażaków podczas konstruowania nowego programu ubezpieczeniowego który obowiązywał będzie od 2018 roku. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia ankiet i  podzielenia się z swoimi opiniami, aby nowe rozwiązania ubezpieczeniowe dla strażaków jak najlepiej odpowiadały  na  potrzeby związane z ubezpieczeniami. https://psp.mentor.pl/ankieta_pspzdrow/zgloszenie.php https://psp.mentor.pl/ankieta_pspzdrow/zgloszenie.php

Czytaj dalej »

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI POŻARNICTWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Logo_KSP (2)

Informujemy, że na dni 24, 25 i 26 sierpnia 2017 r. Przewodniczący KSP zwołał Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. WZD KSP NSZZ ”Solidarność” odbędzie się w Hotelu „Trzebnica” ul.Leśna 2, w Trzebnicy oraz na Uniwersytecie Wrocławskim (wydział Prawa i Administracji).  Walny Zjazd Delegatów został zwołany z okazji 25 lecia  powołania do życia Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiciele Krajowej Sekcji ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

PSP_2942

W dniu 26 lipca 2017r odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. W czasie posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie stanowisko ws wykorzystania podchorążych do ustawiania barierek pod Sejmem oraz ws rozporządzenia o Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Omówiono również projekt ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego i przyjęto do niego opinię. Szczegółowy komunikat pojawi się w najbliższych dniach. Poniżej oryginalna treść przyjętych ...

Czytaj dalej »

Nadzwyczajna Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa

iStock_000013867884Small

Przewodniczący KSP NSZZ SOLIDARNOŚĆ zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Posiedzenie zostało zwołane z uwagi na konieczność przyjęcia kilku ważnych dla służby stanowisk, chodzi między innymi o ostatnie doniesienia medialne o funkcjonariuszach Państwowej Straży Pożarnej którzy zostali wykorzystani do zabezpieczania Sejmu RP, konieczne jest również podjęcie  Stanowisk w sprawie Rozporządzenia o KRSG, czy Ustawie o Biurze Kontroli ...

Czytaj dalej »