Aktualności

KSP zaproponowała zmiany do projektu nowej ustawy o jawności życia publicznego w zakresie dodatkowego zarobkowania funkcjonariuszy.

DSC_5358

W nawiązaniu do prac nad projektem nowej ustawy o jawności życia publicznego Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ  złożyła wniosek o wprowadzenie poprawki do art. 93, który miałby regulować zasady wydawania zgód na dodatkowe zarobkowanie dla strażaków. Zdaniem KSP proponowane zapisy są zbyt restrykcyjne, jak również pozostawiają duże możliwości subiektywnych decyzji w rękach poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych. Propozycja KSP wprowadziłaby jasne ...

Czytaj dalej »

Spotkanie z Ministrem Maciejem Wąsikiem w sprawie projektu Ustawy o jawności życia publicznego

iStock_000013867884Small

W związku z wieloma uwagami ze strony funkcjonariuszy dotyczących projektu Ustawy o jawności życia publicznego,  przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ: Jerzy Wielgus – Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych, Robert Osmycki – Przewodniczący KS Pożarnictwa  oraz Sebastian Jarych – Sekretarz KS Pożarnictwa odbyli spotkanie z Panem Ministrem Maciejem Wąsikiem. Głównym tematem spotkania była sprawa publikowania oświadczeń majątkowych wszystkich funkcjonariuszy PSP. Pan Minister przyjął argumenty ...

Czytaj dalej »

Wniosek Przewodniczącego KSP NSZZ SOLIDARNOŚĆ do Komendanta Głównego PSP o sprostowanie komunikatu

Business button info icon information sign.

Poniżej przedstawiamy wniosek Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ do Komendanta Głównego PSP o sprostowanie komunikatu KG PSP  w kwestii spotkania ze związkami zawodowymi w dniu 2 marca br. Spotkanie dotyczyło rozliczenia środków na nagrody dla funkcjonariuszy za 2017 rok i uzgodnienia rozdziału środków na nagrody w 2018r. PROŚBA O SPROSTOWANIE

Czytaj dalej »

Spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

1L7A1489a

W dniu 22 lutego br. odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami NSZZ”Solidarność”. Wraz z Ministrem w spotkaniu uczestniczył  Pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi pan Edward Zaremba. Na spotkaniu NSZZ”Solidarność” reprezentowali: Jerzy Wielgus – Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ”Solidarność”, Mieczysław Jurek – Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ”Solidarność”, Robert Osmycki Przewodniczący Krajowej Sekcji ...

Czytaj dalej »

Wniosek do MSWiA w sprawie rozdysponowania środków na podwyżki dla najniżej zarabiających strażaków w 2018 roku

iStock_000013867884Small

W dniu 15 lutego 2018 roku Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z propozycją rozdysponowania środków przeznaczonych na podwyżki dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy PSP w roku 2018. W związku z brakiem możliwości zdefiniowania grupy najniżej zarabiających funkcjonariuszy zaproponowano rozwiązanie, które pozwoli zabezpieczyć środki na zwiększenie uposażeń strażaków, którzy biorą udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych. W ...

Czytaj dalej »

AKCJA MUNDUR NA ROWERZE

tło-2018-MNR

W imieniu organizatorów akcji „Mundur na rowerze” zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy do udziału w rowerowej sztafecie dookoła Polski. Poza promowaniem aktywności fizycznej i dbania o zdrowie akcja ma na celu zbiórkę funduszy dla poszkodowanych w czasie służby funkcjonariuszy. W tym roku beneficjentami mają być policjant i strażak PSP poszkodowani w wybuchu do jakiego doszło w jednym z mieszkań na łódzkich Bałutach ...

Czytaj dalej »

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie naprzemiennego systemu służby dowództwa JRG

iStock_000013867884Small

W związku z wdrożeniem przez komendantów powiatowych/miejskich PSP postanowienia Komendanta Głównego PSP za pośrednictwem komendantów wojewódzkich  w zakresie wprowadzenia przemiennego systemu służby dla dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych i ich zastępców Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” wyraża negatywne stanowisko wobec powyższego postępowania jak również negatywną ocenę podjętych działań. Koncepcję naprzemiennej służby na stanowiskach dowódcy JRG i jego zastępcy należy rozpatrzyć w ...

Czytaj dalej »

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa 25-26.01.2018 r.

976F0D57-AAF0-48E2-A3A6-4F0FE3F857DD

W dniach 25 i  26 stycznia 2018r. odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” . Na początku posiedzenia odbyły się spotkania: Z przedstawicielami Stowarzyszenia CFBT.PL reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia Szymona Kokot – Górę oraz dwóch członków Aleksandra Łukawskiego i Adama Skrzypkowskiego. Koledzy  przedstawili idee stworzenia stowarzyszenia i jego kierunki działania. Poinformowali, że jednym z podstawowych zadań jakie na siebie ...

Czytaj dalej »

Informacja w sprawie ubezpieczeń MENTOR S.A.

kolor czerw_ACD_0

W związku z ukazywaniem się różnych propozycji ubezpieczeniowych poza programem STRAŻAK 2014, grupa brokerska MENTOR przekazała informację na temat prac nad  nowym programem ubezpieczeniowym. Przypominam, że osoby które ubezpieczają się indywidualnie w pakietach spoza programu STRAŻAK 2014 i rezygnują z tego pakietu, tracą możliwość korzystania z pomocy Fundacji SOLIDARNI, oraz w przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania będą musiały w swoim ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Comunicazione, pubblicit e informazione

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ zwołał na dzień 25 0 i 26 stycznia 2018r. posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” oraz przewodniczących struktur wojewódzkich pożarnictwa. Program posiedzenia obejmie m.in.: Informacja o zasadach przeprowadzania wyborów w sekcjach regionalnych/międzyregionalnych, Informacja ws. alternatywnego projektu ubrań specjalnych, Spotkanie z przedstawicielami CFBT Sprawy bieżące Sprawy wniesione W związku z pkt.1. na posiedzenie zaproszony ...

Czytaj dalej »

Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa do Komendanta Głównego PSP

Logo_KSP (2)

W związku z odpowiedzią pana Komendanta z dnia 27 grudnia 2017r. (PISMO KG) ws. zbierania danych osobowych przewodniczących struktur organizacji związkowych Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa stwierdza co następuje: Pismo nie odpowiada na podstawowe pytanie tj. jaka podstawa prawna upoważnia pana Komendanta do tworzenia zbiorów osobowych dotyczących danych przewodniczących struktur organizacji związkowych. Brak odpowiedzi potwierdza zatem ocenę, że działanie to było ...

Czytaj dalej »