Szkolenie zachodniopomorskiej sekcji

W dniach 15 -16 czerwca 2023 r. odbyło się szkolenie członków Rady Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W programie szkolenia znalazły się m.in. zagadnienia związane z ustawą o związkach zawodowych oraz funkcjonowaniem komisji rewizyjnych. 

Prowadzącym był Przemysław Zgórzak – prawnik zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorze Zachodnie.
Spotkanie było również okazją do omówienia spraw bieżących z zakresu działań Sekcji.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …