Home / Baner

Baner

Wiceminister Maciej Wąsik spotkał się z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych MSWiA

729x308

Dodatki motywacyjne, stażowe, funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy, kwestie świadczeń mieszkaniowych oraz szczegóły dotyczące powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i strony społecznej były głównymi tematami wtorkowego (18 stycznia br.) spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Zespół do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych, w tym dotyczących systemu uposażeń będzie organem pomocniczym ...

Czytaj dalej »

Druga Multidyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja na temat raka w Straży Pożarnej już 4 lutego !!!

Rak #2

Już 4. lutego zapraszamy wszystkich do udziału w Drugiej Multidyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji na temat raka w Straży Pożarnej, w Światowym Dniu Walki z Rakiem. Jest to konferencja kompleksowo omawiająca problematykę raka w straży: od uwarunkowań prawnych, poprzez zagrożenia i profilaktykę do systemu opieki zdrowotnej i działań wspierających.  W konferencji weźmie udział szereg podmiotów oraz specjalistów z wielu dziedzin, w tym również prelegenci ...

Czytaj dalej »

Projekt zmiany rozporządzenia płacowego

Business button info icon information sign.

11 stycznia 2021 r. Komendant Główny PSP, celem zaopiniowania, przesłał do KSP NSZZ „Solidarność” projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Projekt jest realizacją podpisanego 24 września 2021 r. porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2022 r. podwyżkę ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Rady Fundacji „SOLIDARNI”

zdjęcie1

W dniu 12 stycznia 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady współtworzonej przez związki zawodowe Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”. W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie Rady tj. przewodniczący struktur krajowych związków zawodowych działających w PSP.  Przewodnictwo w Radzie Fundacji w roku 2022 objął Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ...

Czytaj dalej »

KSP wnosi o pilne spotkanie z Ministrem ws. dodatków mieszkaniowych

ksp-02-01-2022_Równoważnik_brak_lokalu_-1

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz wystąpił do Sekretarza Stanu MSWiA o zorganizowanie pilnego spotkania celem omówienia i podjęcia niezwłocznych działań w celu unormowania w PSP kwestii tzw. dodatków mieszkaniowych. W ocenie Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” niedopuszczalne jest pominięcie naszej formacji przy regulacjach tego tupu w sytuacji gdy w PSP wysokość świadczeń jest najniższa ze wszystkich służb podległych MSWiA. Poniżej prezentujemy treść pisma.

Czytaj dalej »

Ponad pół miliona interwencji – Komenda Główna PSP podsumowała 2021 rok

FotoliaComp_78146031_aFBUi6PduiEzuZT7kqHmfRxTDLzymqQC_W95

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez KG PSP w 2021 roku strażacy interweniowali 579 722 razy, w tym przy 106465 pożarach, 428046 miejscowych zagrożeniach oraz 45211 fałszywych alarmach. W porównaniu do ubiegłego roku strażacy odnotowali o 3536 interwencji mniej. W 2020 roku odnotowano 583 258 zdarzeń, w tym 128 759 pożarów, 413 864 miejscowych zagrożeń oraz 40635 fałszywych alarmów. W grupie ...

Czytaj dalej »

Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – Polski Ład

Business button info icon information sign.

Od 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (potocznie zwane Polskim Ładem). Najważniejsze z nich dotyczą: skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, wspólnego  rozliczenie małżonków, ulgi na dzieci, ulgi podatkowa dla samotnego rodzica, ulgi rehabilitacyjnej, pracujących seniorów, aktywizacji zawodowej, składki związkowej, ulgi dla „klasy średniej”. Pracownicy Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej ...

Czytaj dalej »

Kolejna organizacja NSZZ „Solidarność” powstała na Podkarpaciu

ustrzyki

W Komendzie Powiatowej PSP w Ustrzykach Dolnych odbyło się zebranie założycielskie nowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. Podczas zebrania dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Zakładowej, którym został kpt. Marcin Szyjduk Zastępca Dowódcy JRG. W skład Komisji Zakładowej wybrano: Przemysława Chsząszcza , Jarosława Homę , Krystiana Nawrockiego i Leszka Puszkarskiego. W skład Komisji Rewizyjnej weszli : Tomasz Dacko, Piotr Kaszany , Dariusz Koszałka , Rafał ...

Czytaj dalej »

Pomoc dla strażaka

729x308 (1)

W czasie Świąt Bożego Narodzenia spaleniu uległ dom strażaka Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim sekcyjnego Michała Wesołowskiego. 25 grudnia 2021 roku po godzinie trzeciej w nocy jednostki Straży Pożarnej z terenu powiatu Żyrardowskiego zadysponowane zostały do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Adamów-Parcel. Po dojeździe zastępów na miejsce akcji okazało się, że budynek objęty jest pożarem. Straty powstałe w wyniku działania ognia są ogromne. ...

Czytaj dalej »