Home / Bez kategorii

Bez kategorii

Odwiedziny strażaków z chorwackiego Osijeka

_G8A9088

Pod koniec kwietnia br. w Polsce gościli, zaprzyjaźnieni z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, strażacy z chorwackiego Osijeka. Kilkudniowy pobyt Chorwaci spędzili na intensywnym szkoleniu pożarniczym oraz zapoznaniu się ze sprzętem wykorzystywanym w Państwowej Straży Pożarnej. W dniach 26-28 kwietnia chorwacka delegacja przebywała w Warszawie. Głównym punktem tej części pobytu było dwudniowe szkolenie w akademii FireTrap.pl. Pierwszego dnia szkolono się w jaki sposób ...

Czytaj dalej »

Zakończenie wyborów na szczeblu regionalnym

mazowieckie

Ostatnie trzy sekcje wybrały nowe władze na kadencję 2023-2028. Tym samym zakończył się proces wyborczy w sekcjach regionalnych/międzyregionalnych zrzeszonych w Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. 17 kwietnia 2023 r. w podwarszawskiej Zielonce odbyło się WZD Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa. Nowym przewodniczącym został Marcin Dzięgielewski. 24 kwietnia 2023 r. wybory przeprowadziła Dolnośląska Sekcja Pożarnictwa. Przewodniczącym wybrano Leszka Pazińskiego. 27 kwietnia 2023 r, ...

Czytaj dalej »

Spotkanie ws. wynagrodzeń pracowników cywilnych służb MSWiA

cd546387-f31a-43bb-b9bb-a05af553db6a

W poniedziałek, 17 kwietnia br. odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika oraz komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA. Tematem rozmów były środki na wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz warunki pracy. Podczas spotkania strona społeczna zwróciła uwagę na kwestie związane z podniesieniem płacy minimalnej w kontekście waloryzacji płac w całej sferze ...

Czytaj dalej »

4 kwietnia 2023 odbędzie się trzecia konferencja Rak w Straży Pożarnej

logo3_309177_20230327204948

Już we wtorek 4 kwietnia 2023 odbędzie się trzecia edycja konferencji online Rak w Straży Pożarnej / Cancer in the Fire Services #3 To najlepsi prelegenci z całego świata i przekrój tematyki w sferze profilaktyki nowotworowej strażaków. To dziesiątki godzin wolontariatu i bezinteresowne działanie dla poprawy stanu świadomości strażaków. Dla ich samych i dla ich najbliższych. Oglądajcie na żywo jeśli ...

Czytaj dalej »

„Liczy się każda minuta”. St. kpt. Wojciech Broda należący do NSZZ „Solidarność” relacjonuje z Turcji akcję ratowniczą

usar

Wśród bohaterskich strażaków z grupy HUSAR Poland pomagających ratować ludzi uwięzionych pod gruzami po trzęsieniu ziemi w Turcji jest starszy kapitan Wojciech Broda, zastępca naczelnika Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, członek NSZZ „Solidarność”.  Jesteśmy samowystarczalni, mamy jedzenie, zapas wody, bazujemy w miejscu udostępnionym przez lokalny samorząd, to boisko sportowe. Mamy tu rozłożone ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęcone pracownikom cywilnym służb

komisja sejm

W dniu 26 stycznia 2023 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęconej Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Sebastian Jarych. Na posiedzeniu Komisji Wiceminister Maciej ...

Czytaj dalej »

Projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowych zasad wyposażenia jednostek PSP

Business button info icon information sign.

Poniżej prezentujemy projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. PROJEKT ZAŁĄCZNIKI Zasadniczym celem projektowanych zmian jest przekonstruowanie zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Projektowane zmiany mają na celu ustalenie, aktualnie do istniejących potrzeb i wymogów technicznych, standardu wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym również wyposażenia dodatkowego ...

Czytaj dalej »

Składka związkowa na NSZZ „Solidarność” – odliczamy od dochodu

świnka skarbonka

Od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym PIT za ub.r.) można odliczyć (od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit ulgi to 500 zł. W sytuacji, gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ...

Czytaj dalej »

Zmiany w przepisie kwalifikacyjnym – uwzględniono uwagi KSP

Business button info icon information sign.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło stanowisko wobec uwag Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”  dotyczących projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiedź ministerstwa można przeczytać w poniższym linku: Odpowiedź MSWiA ws. uwag do przepisu kwalifikacyjnego  

Czytaj dalej »