Bez kategorii

Współcześni Rycerze Św. Floriana – wystawa pokonkursowa

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Dział Historii Pożarnictwa zorganizowało XXI edycję wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Współcześni rycerze Św. Floriana”. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem dyplomów i nagród laureatom konkursu odbyło się 18 maja 2024 r. podczas Nocy Muzeów. Głównym celem konkursu było zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną …

Czytaj więcej »

Pożegnanie śp. nadbryg. w st. spocz. Marka Jasińskiego

W Łodzi 21 maja 2024 roku  odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. nadbrygadiera w stanie spoczynku Marka Jasińskiego, byłego wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz byłego Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.   Po mszy świętej kondukt pogrzebowy odprowadził Pana Generała na miejsce spoczynku na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Smutnej w Łodzi. W ostatnim pożegnaniu śp. nadbrygadiera w stanie spoczynku Marka …

Czytaj więcej »

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w st. spocz. Marek Jasiński, były v-ce przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz były zastępca Komendanta Głównego PSP.Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz w imieniu własnym, Prezydium oraz Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa składa kondolencje Rodzinie i Bliskim Zmarłego.Cześć Jego pamięci! Szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej podamy w …

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność za funkcjonowanie naszych jednostek każe nam występować przeciwko Zielonemu Ładowi

Wielka manifestacja zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Precz z Zielonym Ładem” przeszła 10 maja przez Warszawę. Wzięło w niej udział kilkaset tysięcy związkowców i sympatyków Solidarności oraz innych osób nie zgadzających się z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Wśród nich nie mogło zabraknąć strażaków z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, których kilkuset stawiło się w stolicy. Wbrew niektórym sugestiom manifestacja nie …

Czytaj więcej »

Problem traumy i PTSD wśród strażaków PSP – ankieta

Problem syndromu stresu pourazowego (PTSD) wśród strażaków postanowiła zbadać Natalia Zimnowodzka. Pani Natalia jest studentką trzeciego roku Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i pisze pracę magisterską pt. „Wsparcie społeczne, poznawcze strategie przetwarzania traumy, poczucie własnej skuteczności oraz nasilenie objawów PTSD strażaków Państwowej Straży Pożarnej”. Zapraszamy do wzięcia udziału w  badaniu naukowym realizowanym w ramach pracy magisterskiej (Uniwersytet SWPS), …

Czytaj więcej »

Takimi działaniami demoluje się siatkę płac – artykuł w Tysol.pl

Na portalu Tysol.pl ukazał się artykuł dotyczący pomysłów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podniesienia uposażeń w pierwszych grupach zaszeregowań w służbach mundurowych. W przypadku PSP ma zostać wprowadzony nowy dodatek na stanowisku stażysty, który strażak będzie tracił wraz z pierwszym awansem. Jak widzą to funkcjonariusze PSP, SG, SW i Policji oraz reprezentujący ich związkowcy przeczytasz w poniższym linku: https://www.tysol.pl/a120709-s-sluzb-mundurowych-przeciwko-zrownania-uposazen-tylko-w-pierwszych-grupach-zaszeregowan

Czytaj więcej »

Niższe normy spalania w pojazdach pożarniczych. Są projekty rozporządzeń.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował do związków zawodowych pisma z prośbą o przedstawienie opinii do projektów rozporządzeń dotyczących wymagań dla pojazdów specjalnych użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany są realizacją składanych od wielu lat przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” wniosków w tym zakresie. Jak wskazano w uzasadnieniu, pierwszy z projektów zmienia obowiązujące rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości …

Czytaj więcej »

Podwyżki dla pracowników PSP zawsze będą jednym z priorytetów strażackiej Solidarności

W Komendzie Głównej PSP, 5 marca  2024 r., odbyło się spotkanie zaaranżowane przez NSZZ Solidarność z pracownikami cywilnymi zatrudnionymi w PSP i kierownictwem Komendy Głównej PSP. W trakcie spotkania, przedstawicielki pracowników cywilnych przedstawiły informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę w celu polepszenia bytu tychże pracowników. Strona służbowa wyraziła pełną aprobatę i zgodziła się ze zgłoszonymi przez przedstawicieli cywili argumentami, …

Czytaj więcej »