Bartłomiej Mickiewicz nadal będzie kierować Sekretariatem Służb Publicznych

W dniach 21-23 czerwca br. w Sierpcu odbył się XIII Kongres Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Prawie 70 delegatów, reprezentujących ponad 40 tysięcy członków, zebrało się, aby wybrać władze Sekretariatu na kadencję 2023-2028. Uczestnikami Kongresu było także kilkunastu przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.1

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym KSSP NSZZ „Solidarność” został Bartłomiej Mickiewicz. W skład liczącej dwadzieścia dwie osoby Rady Sekretariatu weszli ponadto Maciej Łozowski, Jarosław Rejner i Marcin Dzięgielewski. Do Komisji Rewizyjnej wybrano natomiast Wojciecha Wilka.

352528410_1296352114336900_6273136499490772444_n

Gościem Kongresu był zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak.

Krajowy Sekretariat Służb Publicznych jest branżową jednostką organizacyjną Związku zrzeszającą: Krajową Sekcję Służby Więziennej, Krajową Sekcję Ciepłownictwa, Krajową Sekcję Pożarnictwa, Krajową Sekcję Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej, Krajową Sekcję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Krajową Sekcję Wodociągów i Kanalizacji, Krajową Sekcję Komunikacji Miejskiej, Krajową Sekcję Administracji Skarbowej, Krajową Sekcję Pracowników Cywilnych MON, Krajową Sekcję Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Międzyzakładową Organizację Związkową Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

3

Sekretariat koordynuje działalność należących do niego krajowych sekcji i reprezentuje je w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji pracodawców oraz organów administracji państwowej i, z upoważnienia Komisji Krajowej, wobec władz państwowych.

4

2

5

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …