Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych o stanie kadrowym PSP

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” uczestniczył w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która odbyła się 7 lutego 2024 r. Jednym z tematów posiedzenia była informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o decyzjach kadrowych i ich skutkach w formacji Państwowej Straży Pożarnej w ostatnim kwartale 2023 r.komisja sejm jarych

Jak poinformował wiceminister Wiesław Leśniakiewicz ponad 400 oficerów zadeklarowało w ostatnich miesiącach odejście ze służby. Jest to około cztery razy więcej niż średnio w latach poprzednich.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu reprezentował Sebastian Jarych, który odniósł się do sytuacji kadrowej w służbach mundurowych. W swojej wypowiedzi wymienił warunki, które muszą zaistnieć, aby utrzymać ludzi w służbie, a mianowicie stabilizację stosunku służby, utrzymanie realnej atrakcyjności uposażeń w stosunku do płac w gospodarce i konsekwentne działania wszystkich sił politycznych, ponieważ tylko takie działanie przyniesie długotrwały efekt.

komisja leśniakiewicz

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …