Home / Baner (page 22)

Baner

Kolejna tura rozmów ws. porozumienia

mswia logo

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w MSWiA odbyła się kolejna tura rozmów poświęcona realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. W trakcie spotkania zostały przedstawione stanowiska w kwestii wprowadzenia od dnia 1 lipca 2019 roku odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy dla poszczególnych formacji oraz rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat uprawniających do ...

Czytaj dalej »

MIĘDZYZWIĄZKOWY ZESPÓŁ DS. PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO DLA STRAŻAKÓW PSP

wspolne

Informujemy, że decyzją władz krajowych wszystkich związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej powołano międzyzwiązkowy zespół, który ma za zadanie wypracować możliwe najkorzystniejsze warunki nowego programu grupowego ubezpieczenia dla strażaków i emerytów PSP oraz członków ich rodzin. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich central związkowych. Zespół analizuje dotychczasowe warunki programu ubezpieczeń Strażak 5.0. i wynegocjowane przez brokera ubezpieczeniowego MENTOR S.A. ...

Czytaj dalej »

czarna_wstazka

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla    kol. Krzysztofa Andury z powodu śmierci Mamy składa Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Czytaj dalej »

Spotkanie ws. nowych sortów mundurowych

sdr

22 marca br. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie dotyczące wprowadzenia nowych sortów umundurowania. W spotkaniu uczestniczyli Zastępcy Komendanta Głównego PSP: nadbryg. Marek Jasiński oraz st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Biskup, którym towarzyszyli również: bryg. Rafał Adamiec, st. bryg. Robert Czarnecki i mł. bryg. Sławomir Kaczmarzyk. Propozycja zmiany rozporządzenia MSWiA ws. umundurowania strażaków PSP przewiduje wprowadzenie koszulki koszarowej polo, ...

Czytaj dalej »

Spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa z Piotrem Dudą Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ

31aa724b-e0bf-4324-82f9-c88e5bf4e8ae

W dniu 19 marca 2019 roku w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa  z  Przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą. Spotkanie miało na celu omówienie bieżącej sytuacji w związku. Piotr Duda przedstawił cele jakie będą realizowane przez Komisję Krajową NSZZ SOLIDARNOŚĆ w kontekście między innymi podwyżek wynagrodzeń w sektorze publicznym. Podkreślił, że Komisja ...

Czytaj dalej »

Odbyło się spotkanie wspólnego zespołu strony ministerialnej i społecznej w sprawie postulatów z porozumienia z dnia 08-11-2018 r.

54517611_2732707353511212_3738652942496956416_n

19 marca w MSWiA odbyło się spotkanie poświęcone realizacji porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. Stronie ministerialnej przewodniczył Edward Zaremba, Pełnomocnik Ministra ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi. Ze strony związkowej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz strażackiej „Solidarności”. Na spotkaniu omówiono wszystkie punkty porozumienia koncentrując się na rozwiązaniach, które mają wejść w życie od 1 ...

Czytaj dalej »

Ruszają prace nad poprawą sytuacji pracowników cywilnych oraz czasem służby funkcjonariuszy PSP

Logo_KSP1

14 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbędzie się  posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. W pracach zespołu uczestniczyć będą przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”: Kamila Kamińska oraz Damian Kochoń. 08 ...

Czytaj dalej »

Spotkanie przedstawicieli Prezydium KSP z Ministrem Błażejem Spychalskim

IMG_2426

W dniu 05 marca 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w osobach Bartłomieja Mickiewicza, Damiana Kochonia oraz Pawła Deli z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Błażejem Spychalskim. Spotkanie miało na celu przedstawienie specyfiki służby i bieżącej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiciele KSP omówili najważniejsze problemy nurtujące środowisko pożarnicze wskazując ...

Czytaj dalej »

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa 19-20.02.2019 rok.

1-11

W dniach 19-20 lutego 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Gośćmi posiedzenia byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski. Minister Jarosław Zieliński w swoim wystąpieniu pogratulował członkom Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ wyboru do władz związku. Zaznaczył, że Krajowa ...

Czytaj dalej »

Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w PSP z przedstawicielami Komendy Głównej PSP

PSP logo

W dniu 15 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie przedstawicieli central Związków Zawodowych z Komendantem Głównym PSP.Spotkanie dotyczyło następujących kwestii: 1)   uzgodnienia zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju w 2019 roku, 2)   uzgodnienia zasad rozdziału oraz wysokość środków finansowych na podwyżki uposażeń ...

Czytaj dalej »