Znajomość budżetu komendy podstawą pracy związkowej

Hotel Diament w Siemianowicach Śląskich, w dniu 22 stycznia 2024 r., gościł związkowców z Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Śląscy strażacy odbyli szkolenie z zakresu finansów związków zawodowych jak i budżetu komend.420120243_1106436907449680_5056173056433499864_n

Szkolenie poprowadził Łukasz Stefański, który przeprowadził zebranych  przez skomplikowany świat finansów. Jako że kolega Stefański jest również Przewodniczącym Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, a wśród gości był również Marcin Dzięgielewski Przewodniczący Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” nie obyło się bez dyskusji i wymiany doświadczeń jak również praktycznych porad. W czasie spotkania był również czas na luźną rozmowę w trakcie wspólnego posiłku. Słuchacze wrócili do macierzystych komend naładowani wiedzą, a teraz czas teorie przełożyć na praktykę.

421200113_646857657465274_7359231252480506675_n

419733357_801312945173323_835007598022209070_n

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …