Spotkanie Komendanta Głównego PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w PSP

25 stycznia 2024 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego komendanta głównego PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP.421569178_691663353151995_958075402041546903_n

Głównym celem spotkania było wypracowanie i ustalenie zasad współpracy pomiędzy kierownictwem Komendy Głównej PSP a przewodniczącymi związków zawodowych.

W spotkaniu stronę służbową dodatkowo reprezentowali bryg. Paweł Frysztak – zastępca komendanta głównego PSP; st. bryg. Paweł Fliszkiewicz prorektor-zastępca komendanta Akademii Pożarniczej – pełnomocnik komendanta głównego PSP ds. związków zawodowych; st. bryg. Rafał Zdziennicki – p.o. dyrektora Biura Kadr KG PSP; st. bryg. Jarosław Kociołek – p.o. dyrektora Biura Finansów KG PSP; dr Renata Czyżak – dyrektor Biura Prawnego KG PSP.

Ze strony związków zawodowych w spotkaniu uczestniczyli: Bartłomiej Mickiewicz – przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”; Krzysztof Hetman – przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Łukasz Kunek – przewodniczący ZK ZZS „Florian”.

Komendant główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski zadeklarował otwartość na współpracę i transparentność działań, wzajemny szacunek i wsparcie dla inicjatyw podejmowanych przez stronę społeczną. Omówiona została obecna sytuacja kadrowa w PSP występująca na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym. Zostały przedstawione dane dotyczące skali odejść na zaopatrzenie emerytalne kadry kierowniczej PSP. Omówiony został poziom zaawansowania prac zespołów zadaniowych komendanta głównego PSP do spraw opracowania propozycji zmian w zasadach organizacji doskonalenia zawodowego w PSP oraz sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej. Przedstawione zostały wstępne założenia do rozdziału środków finansowych przeznaczonych na zwiększenie uposażeń i wynagrodzeń w PSP.
Strona społeczna zadeklarowała chęć współpracy z nowym kierownictwem Komendy Głównej PSP oraz przedstawiła swoje propozycje tematów i zagadnień do dalszych dyskusji na kolejnych spotkaniach.
Komendant główny PSP podkreślił, że będzie analizował i rozpatrywał wszystkie wnioski kierowane z central związkowych, licząc nie tylko na zgłoszenie problemu, ale jednocześnie wskazywanie propozycji i możliwości jego rozwiązania.
421631041_691664069818590_5552994091034171938_n
421569156_691664313151899_4982494923693686840_n
421598629_691664243151906_5272199791965125105_n
Źródło: KG PSP

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …