bartlomiej

Spotkanie kierownictwa KG PSP z przewodniczącymi związków zawodowych w PSP – wzrost uposażeń 2023 r. (kalkulator uposażeń)

13 lutego 2023 roku w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych: Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa oraz Związku Zawodowego Strażaków „Florian” z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem obecnym wraz z zastępcami nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem, nadbryg. Arkadiuszem Przybyłą oraz dyrektorem Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomaszem Zającem. Na spotkaniu przedstawiono zasady rozdysponowania …

Czytaj więcej »

„Liczy się każda minuta”. St. kpt. Wojciech Broda należący do NSZZ „Solidarność” relacjonuje z Turcji akcję ratowniczą

Wśród bohaterskich strażaków z grupy HUSAR Poland pomagających ratować ludzi uwięzionych pod gruzami po trzęsieniu ziemi w Turcji jest starszy kapitan Wojciech Broda, zastępca naczelnika Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, członek NSZZ „Solidarność”.  Jesteśmy samowystarczalni, mamy jedzenie, zapas wody, bazujemy w miejscu udostępnionym przez lokalny samorząd, to boisko sportowe. Mamy tu rozłożone …

Czytaj więcej »

Solidarność daje czas na realizację postulatów do 15 marca

W poniedziałek 6 lutego 2023 r. w formie zdalnej odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Powodem zwołania Rady było zakończenie negocjacji z MSWiA oraz podpisanie porozumienia z KG PSP ws. rozdziału środków na tegoroczne podwyżki i konieczność podjęcia decyzji co do dalszych działań Związku. Mając na uwadze stopień realizacji poszczególnych postulatów tj.: –    rozpoczęcie rozmów ws. zwiększenia waloryzacji …

Czytaj więcej »

Wizyta Przewodniczącego KSP w woj. lubelskim

W piątek 3 lutego br. w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie odbyło się posiedzenie Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg Tomasz Podkański. Podczas spotkania poruszono wiele tematów, zarówno krajowych jak i lokalnych. Głównym tematem były tegoroczne podwyżki uposażeń strażaków. Rada MSP NSZZ „Solidarność” woj. …

Czytaj więcej »

Spotkanie z wiceministrem Maciejem Wąsikiem i komendantem głównym PSP

Dziś, 1 lutego br. w gmachu MSWiA odbyło się spotkanie z udziałem wiceministra Macieja Wąsika oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka z przewodniczącym Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiejem Mickiewiczem. Tematem rozmowy były postulaty zgłaszane przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.Podczas spotkania omówiono stan prac nad zmianami aktów prawnych dotyczących służby w Państwowej Straży Pożarnej. Sekretarz stanu …

Czytaj więcej »

Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęcone pracownikom cywilnym służb

W dniu 26 stycznia 2023 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęconej Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Sebastian Jarych. Na posiedzeniu Komisji Wiceminister Maciej …

Czytaj więcej »

Propozycja rozdziału środków na podwyżki

Komenda Główna PSP, w oparciu o stanowiska Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, przygotowała kalkulację rozdziału środków zagwarantowanych na wzrost uposażeń w bieżącym roku. Propozycja została przedstawiona związkom zawodowym w dniu 26 stycznia 2023 r. W spotkaniu, które się odbyło w tej sprawie uczestniczył Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz. Propozycja zakłada: – przeznaczenie większości środków na wzrost uposażenia zasadniczego; – zwiększenie różnic pomiędzy grupami do …

Czytaj więcej »

Podział tegorocznych podwyżek, zmiany przepisów i nowa wysokość świadczeń mieszkaniowych

W dniach 18-19 stycznia 2023 r. w Spale odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Głównym celem obrad było przedstawienie postępów w realizacji postulatów zgłoszonych przez KSP NSZZ „Solidarność” i podjęcie decyzji o dalszych działaniach Sekcji. Rada przyjęła też stanowisko dotyczące priorytetów rozdziału środków na tegoroczne podwyżki. Zgodnie z informacją z MSWiA średnia podwyżka uposażeń w Państwowej Straży …

Czytaj więcej »

Projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowych zasad wyposażenia jednostek PSP

Poniżej prezentujemy projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. PROJEKT ZAŁĄCZNIKI Zasadniczym celem projektowanych zmian jest przekonstruowanie zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Projektowane zmiany mają na celu ustalenie, aktualnie do istniejących potrzeb i wymogów technicznych, standardu wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym również wyposażenia dodatkowego …

Czytaj więcej »

Młody ojciec i zawodowy strażak kontra rak – ratujemy życie Artura

Norek, bo tak nazywany jest wśród najbliższych, to wspaniały mąż, ojciec, przyjaciel. Zawsze chętny i gotowy do pomocy innym. Zawodowy strażak, który gasił niejeden pożar – teraz próbuje ugasić swój, ten najtrudniejszy…  U Artura zdiagnozowano raka na jelicie grubym z naciekami do otrzewnej. Artur ma 34 lata, żonę i 2-letnią córeczkę. Ma pasję i marzenia. Kocha swoją pracę, pomaganie ludziom traktuje jako swoją …

Czytaj więcej »