bartlomiej

Zmiany w przepisie kwalifikacyjnym – uwzględniono uwagi KSP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło stanowisko wobec uwag Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”  dotyczących projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiedź ministerstwa można przeczytać w poniższym linku: Odpowiedź MSWiA ws. uwag do przepisu kwalifikacyjnego  

Czytaj więcej »

Wspólny komunikat kierownictwa MSWiA oraz związków zawodowych służb podległych resortowi

Dzięki staraniom związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA, premier Mateusz Morawiecki zdecydował o dodatkowych środkach finansowych, które zostaną przeznaczone m.in. na dodatek graniczny oraz świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby. Związki zawodowe wynegocjowały m.in. dodatek graniczny w wysokości 450 zł brutto oraz zwiększenie do 6 proc. dodatku terenowego dla policjantów. Ponadto fundusz nagród w przyszłym roku …

Czytaj więcej »

Plakaty dotyczące profilaktyki nowotworowej dla Jednostek Raowniczo-Gaśniczych PSP

W piątek 2 grudnia 2022 przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Fundacji cfbt.pl przekazali na ręce nadbryg. Arkadiusza Przybyły zastępcy komendanta głównego PSP plakaty do oznakowania stref czystych, brudnych oraz przejściowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. Obowiązek wyznaczenia stref w JRG PSP nakłada znowelizowane w ubiegłym roku rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w …

Czytaj więcej »

Kolejne formy protestu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

W czwartek 01 grudnia 2022 r. w formie zdalnej odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Powodem zwołania posiedzenia było omówienie bieżącej sytuacji związanej z akcją protestacyjną i podjęciem decyzji co do dalszych działań. Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz przypomniał, że formalnie w sporze zbiorowym pozostaje tylko NSZZ „Solidarność”. W ramach prowadzonego sporu Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” …

Czytaj więcej »

Wniosek o dodatkowe nagrody dla strażaków

Przewodniczący trzech związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej złożyli wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. wyasygnowania środków dla PSP z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla strażaków i pracowników cywilnych naszej formacji. Jako uzasadnienie wniosku podano realizację nowych wyzwań z jakimi mierzy się Państwowa Straż Pożarna w ostatnich latach.

Czytaj więcej »

Zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Program posiedzenia obejmuje: 1. Omówienie prac zespołu negocjacyjnego Rząd RP – NSZZ „Solidarność” w sprawie wzrostu uposażeń w sferze budżetowej. 2. Omówienie przebiegu negocjacji z MSWiA w sprawie postulatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. 3. Podjęcie Uchwał dotyczących dalszych działań Związku. 4. Sprawy bieżące i zgłoszone. Rada …

Czytaj więcej »

W MSWiA trwają rozmowy

W poniedziałek 28 listopada 2022 r. odbyło się kolejne robocze spotkanie ministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w służbach podległych MSWiA. NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych Bartłomiej Mickiewicz. Tematem spotkania były propozycje rozdziału środków pozostających w dyspozycji MSWiA. Z uwagi na przedłożoną przez przedstawiciela NSZZ „Solidarność” na poprzednim spotkaniu propozycję innego podziału środków na dodatkowe świadczenie …

Czytaj więcej »

Spotkanie w MSWiA

W dniu 24 listopada 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związkowych działających w służbach mundurowych z sekretarzem stanu w MSWiA Maciejem Wąsikiem. Tematem spotkania było między innymi omówienie założeń do realizacji przyszłorocznej waloryzacji uposażeń. Minister potwierdził, że w roku 2023 waloryzacja uposażeń wyniesie 9,36 % i zostanie zrealizowana ze skutkami przechodzącymi pomimo pojawiających się różnych interpretacji zapisów ustawy budżetowej. …

Czytaj więcej »

Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu laureatem Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Wręczeniem statuetek i certyfikatów w  Pałacu Prezydenckim zakończyła się XIV edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, członkowie prezydium Komisji Krajowej, Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz oraz liczni zaproszeni goście.  KP PSP w Sandomierzu otrzymała Certyfikat za …

Czytaj więcej »

„Solidarność” kontynuuje działania zmierzające do realizacji postulatów

W poniedziałek 21 listopada br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem obrad były dalsze działania protestacyjne, w kontekście zawieszenia Marszu Godności i podjęcia rozmów z Premierem RP ws. postulatów zgłaszanych przez NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele poszczególnych struktur wojewódzkich wypowiedzieli się na temat ilości osób, które miały wziąć udział w Marszu Godności. Wszystkie struktury poinformowały też o determinacji …

Czytaj więcej »