Home / Pisma / komunikaty

Pisma / komunikaty

Podwyżki strażaków, sytuacja cywili i ustawa o ochronie ludności tematami obrad Rady KSP NSZZ „Solidarność”

image3

Hotel Rudnik w Grudziądzu był miejscem obrad Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyły się w dniach 12-13 lutego 2024 r. Związkowcy przyjęli uchwały niezbędne do funkcjonowania Sekcji oraz w stanowiskach odnieśli się do bieżącej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej. Po dyskusji Rada KSP pozytywnie oceniła przebieg rozmów dotyczących tegorocznych podwyżek. Sposób rozdziału środków spełnia oczekiwania Związku. Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz ...

Czytaj dalej »

Spotkanie dotyczące rozdziału podwyżek

421921942_694328296218834_7465917056143525865_n

30 stycznia 2024 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego komendanta głównego PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Głównym celem spotkania było uzgodnienie zasad rozdysponowania środków na podwyżki w tym roku. W spotkaniu stronę służbową dodatkowo reprezentowali bryg. Paweł Frysztak – zastępca komendanta głównego PSP; st. bryg. Paweł ...

Czytaj dalej »

Spotkanie Komendanta Głównego PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w PSP

421569178_691663353151995_958075402041546903_n

25 stycznia 2024 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego komendanta głównego PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Głównym celem spotkania było wypracowanie i ustalenie zasad współpracy pomiędzy kierownictwem Komendy Głównej PSP a przewodniczącymi związków zawodowych. W spotkaniu stronę służbową dodatkowo reprezentowali bryg. Paweł Frysztak – zastępca ...

Czytaj dalej »

Podwyżki dla funkcjonariuszy i cywili, plany MSWiA na spotkaniu z kierownictwem resortu

IMG_2484

Merytoryczne rozmowy o problemach i potrzebach służby, a także planach ministerstwa na najbliższy okres były przedmiotem spotkania przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedstawiciele KSP NSZZ „Solidarność” zwrócili uwagę na brak od nowego roku zwiększenia uposażeń o 1/5, co spowodowało ich faktyczne obniżenie. Minister Szczepański stwierdził, że nie jest związany deklaracjami poprzedniego kierownictwa MSWiA, które zakładały, ...

Czytaj dalej »

Wniosek KSP ws. zmian sposobu prowadzenia inspekcji

tuba

W związku z licznymi sygnałami napływającymi ze struktur wojewódzkich Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” złożyła wniosek o zmianę Zarządzenia Komendanta Głównego PSP nr 10 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  

Czytaj dalej »

16 godzin czy 2 dni? To strażak decyduje, jak rozliczyć opiekę nad dzieckiem

teczka mswia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” Bartłomieja Mickiewicza jednoznacznie stwierdził, że to funkcjonariusz decyduje, czy wykorzysta zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem – w dniach albo w wymiarze godzinowym. Strażak, który wybierze zwolnienie od służby w wymiarze 2 dni – uzyska tym samym prawo do opieki nad dzieckiem w wymiarze 2 ...

Czytaj dalej »

20 % wzrostu wynagrodzeń w budżetówce na 2024 r. – stanowisko NSZZ „Solidarność”

rds-logo-strona-1

W dniu 29 czerwca br. odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego poświęcone m.in. wzrostowi wynagrodzeń w przyszłym roku. W posiedzeniu brał udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski, który przedstawił propozycję rządową o wzroście wynagrodzeń o 6,6%. Zadeklarował jednocześnie, że w budżecie na rok 2024 zostaną zabezpieczone dodatkowe środki na wzrost płacy minimalnej. Deklaracja o ...

Czytaj dalej »

Spotkanie ws. rozdziału podwyżek dla pracowników cywilnych

zw_b_

26 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie st. bryg. Andrzeja BARTKOWIAKA – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Bartłomiej MICKIEWICZ – Przewodniczący KSP oraz Tomasz RICHERT. Tematem spotkania było m.in.: uzgodnienie zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 1 stycznia 2020 roku. W trakcie spotkania uzgodniono: ...

Czytaj dalej »

Spotkanie NSZZ „Solidarność” z Komendantem Głównym PSP

87582002_619505705448877_6198810849595883520_n

W dniu 19 lutego 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się zwołane przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomieja Mickiewicza posiedzenie Prezydium Sekcji rozszerzone o przewodniczących struktur wojewódzkich. Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej, ze stroną służbową, wzięli udział Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej BARTKOWIAK, Z-ca KG PSP mł. bryg. Arkadiusz PRZYBYŁA oraz ...

Czytaj dalej »