Pisma / komunikaty

Funkcjonariusze chcą realnego zrównania uposażeń z żołnierzami

Struktury Związku zrzeszające mundurowych przyjęły wspólne stanowisko krytycznie oceniające pomysł zrównania uposażeń tylko w pierwszych grupach zaszeregowań dla nowo wstępujących do służby. Zdaniem mundurowych związkowców zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności służby w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne względem żołnierzy zawodowych możliwe jest jedynie poprzez podniesienie uposażeń wszystkim funkcjonariuszom. Stanowisko publikujemy poniżej.

Czytaj więcej »

W Łańcucie spotkała się Rada KSP

W dniach 16-17 kwietnia br. w Łańcucie (woj. podkarpackie) odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Zebrani omówili bieżącą sytuację w Państwowej Straży Pożarnej i plany działań Związku na najbliższe tygodnie. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.: 1) planowana na 10 maja demonstracja w Warszawie przeciwko Zielonemu Ładowi – Jak podkreślił przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz zapisy Zielonego Ładu nie tylko …

Czytaj więcej »

Wniosek o analizę etatów

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego PSP o dokonanie analizy etatów w poszczególnych województwach. Wniosek jest wynikiem sygnałów płynących ze struktur wojewódzkich Związku, które oczekują zapewnienia realnych obsad osobowych i równomiernego obciążenia  ponadnormatywnym czasem służby.

Czytaj więcej »

Kiedy strażacy dostaną podwyżki? Solidarność ponagla ministerstwo.

W związku z brakiem zmian rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które pozwoliłyby wdrożyć podwyżki w kształcie uzgodnionym ze związkami zawodowymi, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz skierował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W piśmie poproszono o określenie terminu realizacji tegorocznych podwyżek. Całe pismo poniżej.

Czytaj więcej »

Podwyżki strażaków, sytuacja cywili i ustawa o ochronie ludności tematami obrad Rady KSP NSZZ „Solidarność”

Hotel Rudnik w Grudziądzu był miejscem obrad Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyły się w dniach 12-13 lutego 2024 r. Związkowcy przyjęli uchwały niezbędne do funkcjonowania Sekcji oraz w stanowiskach odnieśli się do bieżącej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej. Po dyskusji Rada KSP pozytywnie oceniła przebieg rozmów dotyczących tegorocznych podwyżek. Sposób rozdziału środków spełnia oczekiwania Związku. Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz …

Czytaj więcej »

Spotkanie dotyczące rozdziału podwyżek

30 stycznia 2024 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego komendanta głównego PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Głównym celem spotkania było uzgodnienie zasad rozdysponowania środków na podwyżki w tym roku. W spotkaniu stronę służbową dodatkowo reprezentowali bryg. Paweł Frysztak – zastępca komendanta głównego PSP; st. bryg. Paweł …

Czytaj więcej »

Spotkanie Komendanta Głównego PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w PSP

25 stycznia 2024 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego komendanta głównego PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Głównym celem spotkania było wypracowanie i ustalenie zasad współpracy pomiędzy kierownictwem Komendy Głównej PSP a przewodniczącymi związków zawodowych. W spotkaniu stronę służbową dodatkowo reprezentowali bryg. Paweł Frysztak – zastępca …

Czytaj więcej »

Podwyżki dla funkcjonariuszy i cywili, plany MSWiA na spotkaniu z kierownictwem resortu

Merytoryczne rozmowy o problemach i potrzebach służby, a także planach ministerstwa na najbliższy okres były przedmiotem spotkania przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedstawiciele KSP NSZZ „Solidarność” zwrócili uwagę na brak od nowego roku zwiększenia uposażeń o 1/5, co spowodowało ich faktyczne obniżenie. Minister Szczepański stwierdził, że nie jest związany deklaracjami poprzedniego kierownictwa MSWiA, które zakładały, …

Czytaj więcej »

Wniosek KSP ws. zmian sposobu prowadzenia inspekcji

W związku z licznymi sygnałami napływającymi ze struktur wojewódzkich Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” złożyła wniosek o zmianę Zarządzenia Komendanta Głównego PSP nr 10 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  

Czytaj więcej »

16 godzin czy 2 dni? To strażak decyduje, jak rozliczyć opiekę nad dzieckiem

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” Bartłomieja Mickiewicza jednoznacznie stwierdził, że to funkcjonariusz decyduje, czy wykorzysta zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem – w dniach albo w wymiarze godzinowym. Strażak, który wybierze zwolnienie od służby w wymiarze 2 dni – uzyska tym samym prawo do opieki nad dzieckiem w wymiarze 2 …

Czytaj więcej »