bartlomiej

Nadbryg. Adam Konieczny nowym zastępcą komendanta głównego PSP

Z dniem 26 lutego 2020 r. minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej powołał nadbryg. Adama Koniecznego na stanowisko zastępcy komendanta głównego PSP. Nadbryg. Adam Konieczny od 1 lutego 2016 roku pełnił służbę na stanowisku dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Jednocześnie komendant główny PSP powierzył pełnienie obowiązków dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Markowi Kamińskiemu.  

Czytaj więcej »

Pożegnanie zastępcy komendanta głównego PSP ze sztandarem

Minister spraw wewnętrznych i administracji, w związku z decyzją o rozwiązaniu stosunku służbowego, z dniem 24 lutego 2020 roku odwołał st. bryg. Arkadiusza Biskupa ze stanowiska zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystego apelu, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak serdecznie podziękował swojemu zastępcy za ponad 30 lat służby na rzecz polskiego pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej. …

Czytaj więcej »

Spotkanie NSZZ „Solidarność” z Komendantem Głównym PSP

W dniu 19 lutego 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się zwołane przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomieja Mickiewicza posiedzenie Prezydium Sekcji rozszerzone o przewodniczących struktur wojewódzkich. Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej, ze stroną służbową, wzięli udział Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej BARTKOWIAK, Z-ca KG PSP mł. bryg. Arkadiusz PRZYBYŁA oraz …

Czytaj więcej »

Opublikowano rozporządzenia płacowe i kwalifikacyjne

Długo oczekiwane przez środowisko pożarnicze rozporządzenia zostały, w dniu 20 lutego 2020 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw. Oba rozporządzenia dostępne po wejściu na poniższe linki: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w …

Czytaj więcej »

Kolejna organizacja NSZZ „Solidarność” w PSP

W dniu 12 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej (woj. małopolskie) odbyło się zebranie wyborcze nowo powstałej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym wybrano kol. Marcina Sochę. Gościem zebrania był Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz. Po dokonaniu wyborów komisji zakładowej zebrani związkowcy poruszyli problemy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie Przewodniczący KSP omówił bieżące …

Czytaj więcej »

Spotkanie Przewodniczącego KSP ze strażakami z Siemiatycz

W dniu 04 lutego 2020 r w KP PSP w Siemiatyczach odbyło się zebranie tamtejszej Organizacji Zakładkowej NSZZ „Solidarność”. W zabraniu wzięli udział zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Siemiatyczach st. bryg. mgr inż. Jerzy Sitarski, Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz, Paweł Sorokosz z Międzyregionalnej Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczący Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Maciej …

Czytaj więcej »

Opublikowano zarządzenie KG PSP ws. gospodarki transportowej

W Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod poz. 3 zostało opublikowane Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Tekst Zarządzenia jest dostępny pod linkiem http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2020/3 na stronie Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  

Czytaj więcej »

Strażak z Łowicza potrzebuje pomocy

Łukasz podczas pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Łowiczu uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas ćwiczeń wpadając do przenośnego zbiornika wodnego. Był to nieszczęśliwy wypadek, który spowodował uszkodzenie kręgów szyjnych, w wyniku, którego doszło do paraliżu kończyn dolnych. Dotychczas trzymiesięczny pobyt Łukasza w Centrum Rehabilitacji Kompleksowej w Konstancinie Jeziorna sfinansowała Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich …

Czytaj więcej »