Aktualności

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w st. spocz. Marek Jasiński, były v-ce przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz były zastępca Komendanta Głównego PSP.Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz w imieniu własnym, Prezydium oraz Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa składa kondolencje Rodzinie i Bliskim Zmarłego.Cześć Jego pamięci! Szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej podamy w …

Czytaj więcej »

Trwają prace nad kształtem wynagrodzeń w sferze budżetowej na 2025 rok

Rozpoczynają się prace nad wysokością przyszłorocznych wynagrodzeń. Strona związkowa, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przygotowuje stanowisko w tej sprawie. Szef zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych, którym jest przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz zbiera propozycje w sprawie wysokości waloryzacji wynagrodzeń. Wszystkie centrale związkowe corocznie w konsultacji ze środowiskami politycznymi ustalą rekomendacje dla rządu w sprawie waloryzacji wynagrodzeń. Jeżeli wspólne stanowisko …

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność za funkcjonowanie naszych jednostek każe nam występować przeciwko Zielonemu Ładowi

Wielka manifestacja zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Precz z Zielonym Ładem” przeszła 10 maja przez Warszawę. Wzięło w niej udział kilkaset tysięcy związkowców i sympatyków Solidarności oraz innych osób nie zgadzających się z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Wśród nich nie mogło zabraknąć strażaków z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, których kilkuset stawiło się w stolicy. Wbrew niektórym sugestiom manifestacja nie …

Czytaj więcej »

Problem traumy i PTSD wśród strażaków PSP – ankieta

Problem syndromu stresu pourazowego (PTSD) wśród strażaków postanowiła zbadać Natalia Zimnowodzka. Pani Natalia jest studentką trzeciego roku Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i pisze pracę magisterską pt. „Wsparcie społeczne, poznawcze strategie przetwarzania traumy, poczucie własnej skuteczności oraz nasilenie objawów PTSD strażaków Państwowej Straży Pożarnej”. Zapraszamy do wzięcia udziału w  badaniu naukowym realizowanym w ramach pracy magisterskiej (Uniwersytet SWPS), …

Czytaj więcej »

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do św. Józefa

Tradycyjnie 1 maja odbyła się organizowana przez Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do bazyliki św. Józefa w Kaliszu. Wzięli w niej udział także wielkopolscy strażacy z przewodniczącym Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski Bogumiłem Goździkiem. Pracownicy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” pielgrzymowali do św. Józefa w dniu jego wspomnienia już po raz trzydziesty drugi. Centralnym punktem uroczystości była …

Czytaj więcej »

Spotkanie związkowców w Toruniu

W dniu 29 kwietnia 2024 r., w siedzibie Zarządu Regiony Toruńsko-Włocławskiego w Toruniu, odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli: st. bryg. Rafał Świechowicz Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki oraz bryg. Sławomir Grudziński Komendant Miejski PSP w Toruniu. St. bryg. Rafał Świechowicz omówił bieżącą sytuację PSP na terenie województwa. Przewodniczący Maciej Klimek przedstawił z jakimi problemami borykają się związkowcy w poszczególnych organizacjach. …

Czytaj więcej »

Kuajwsko-pomorscy związkowcy zapolowali na grube ryby

Łowisko Krajeńska Rybka w Wituni k. Więcborka było miejscem zawodów wędkarskich zorganizowanych przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy KP PSP Sępólno oraz Międzyregionalną Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. kujawsko-pomorskiego. W zawodach wzięło udział 26 przedstawicieli organizacji związkowych. Po zakończonych zawodach oraz wręczeniu nagród, rywalizujący zasiedli do wspólnego stołu, gdzie można było skonsumować ciepły posiłek oraz w miłej atmosferze wymienić się doświadczeniami. …

Czytaj więcej »

Budżety komend nie udźwigną Zielonego Ładu

W Gdańsku, 29 kwietnia 2024 r., odbyło się posiedzenie Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, na którym omówiono bieżące działania Związku oraz problemy z jakimi borykają się pomorscy strażacy. W posiedzeniu udział wzięli zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marian Hinca oraz bryg. Błażej Chamier Cieminski. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentował natomiast wiceprzewodniczący Maciej Łozowski. Zastępca przewodniczącego KSP Maciej …

Czytaj więcej »

Zebranie zachodniopomorskich związkowców

W dniach 25-26 kwietnia odbyło się zebranie Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy spotkali się z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP oraz odbyli szkolenie, które pomoże im w dalszej działalności. W zebraniu uczestniczył członek Prezydium KSP NSZZ „Solidarność” Bogumił Goździk. Podczas zebrania odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Zakres szkolenia obejmował procedurę powoływania Społecznego Inspektora Pracy (SIP) …

Czytaj więcej »

Podlascy strażacy potrafią celnie strzelać

Po sześciu latach przerwy podlascy strażacy ponownie spotkali się na zawodach strzeleckich. Tym razem odbyły się one 26 kwietnia 2024 r., na strzelnicy Koła łowieckiego „Łoś”, mieszczącej się nieopodal miejscowości Pieńczykówek w powiecie grajewskim. Do rywalizacji w VI Zawodach Strzeleckich o Puchar Przewodniczącego Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” stanęło jedenaście trzyosobowych drużyn. Strażacy reprezentujący KP PSP Sejny (dwie drużyny), KP PSP …

Czytaj więcej »

Takimi działaniami demoluje się siatkę płac – artykuł w Tysol.pl

Na portalu Tysol.pl ukazał się artykuł dotyczący pomysłów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podniesienia uposażeń w pierwszych grupach zaszeregowań w służbach mundurowych. W przypadku PSP ma zostać wprowadzony nowy dodatek na stanowisku stażysty, który strażak będzie tracił wraz z pierwszym awansem. Jak widzą to funkcjonariusze PSP, SG, SW i Policji oraz reprezentujący ich związkowcy przeczytasz w poniższym linku: https://www.tysol.pl/a120709-s-sluzb-mundurowych-przeciwko-zrownania-uposazen-tylko-w-pierwszych-grupach-zaszeregowan

Czytaj więcej »

Solidarność nie zgadza się na dewastację siatki uposażeń!

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” przekazała opinię do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Projekt zakłada przyznawanie dodatku wprowadzającego strażakowi mianowanemu na stanowisko służbowe stażysta. Prawo do niego strażak będzie tracił wraz z dniem mianowania na wyższe stanowisko służbowe.

Czytaj więcej »

Spotkania związków zawodowych z Szefem Służby Cywilnej

Nowy Szef Służby Cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska zaprosiła trzy centrale związkowe na spotkanie w dniu 19 kwietnia 2024 r. poświęcone problemom Służby Cywilnej. Podczas spotkania NSZZ „Solidarność” reprezentował Wojciech Pleciński. Poza p. Anit a Noskowską – Piątkowską Departament Służby Cywilnej reprezentowali: Dyrektor departamentu Hubert Wojtach, zastępca dyrektora Sylwia Ojdym, naczelnik Wydziału Analiz Prawnych Agnieszka Frączkiewicz, naczelnik Wydziału Systemu Wynagradzania i Budżetu Aneta Klepczyńska-Pusz. …

Czytaj więcej »