Home / Projekty ustaw rozporządzeń

Projekty ustaw rozporządzeń

Łagodniejsze kryteria zdrowotne dla wracających do służby? Jest opinia KSP.

ksp-__-02-2024_opinia_zdolność_do_służby__1_-1

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” wydała negatywną opinię do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa. Związek odniósł się również do nieprzestrzegania przez ministerstwo trybu opiniowania. Z przygotowywanego przez resort projektu (pisaliśmy o nim tutaj) wynika, że obniżone mają zostać kryteria zdrowotne ...

Czytaj dalej »

MSWiA chce obniżyć kryteria zdrowotne dla funkcjonariuszy wracających do służby z emerytury

tuba

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 14 lutego 2024 r. skierował do związków zawodowych pismo z prośbą o przedstawienie opinii do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa. W uzasadnieniu wskazano, że proponowana zmiana ma na celu ujednolicenie rozwiązań prawnych, dotyczących określania kategorii zdolności do ...

Czytaj dalej »

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”

odznaka za zaslugi dla spoleczności lokalnej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował do związków zawodowych pismo z prośbą o przedstawienie opinii do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”. Jak napisano w uzasadnieniu projektu konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie Odznaki Świętego Floriana ,,Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” zachodzi w związku ze zmianą upoważnienia ustawowego  zawartego w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia ...

Czytaj dalej »

Nowelizacja pierwszego z dwóch rozporządzeń mieszkaniowych podpisana

teczka mswia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nowelizacja przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości stawki pieniężnej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Obecnie wynosi ona 2980 zł, a po zmianie wyniesie 6081 zł za każdą normę zaludnienia. Warto podkreślić, że stawka była ...

Czytaj dalej »

Projekt zmiany rozporządzenia płacowego

paragraf

Do Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, celem wydania opinii, przesłano  projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika z wejścia w życie rozporządzenia  MSWiA z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 466). Powyższe rozporządzenie wprowadziło nowe ...

Czytaj dalej »

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyżywienia w PSP

Business button info icon information sign.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało związkom zawodowym do opiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej. Projekt zakłada wzrost wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej („norma SZ”) z 18 zł do 25 zł. Wzrostowi z 18 zł do 25 zł ulegnie także wartość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze. Projekt dostępny jest tutaj: projekt Minister zwrócił się ...

Czytaj dalej »

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą świadczenie za długoletnią służbę

Prezydent rp

Prezydent RP Andrzej Duda 20 lutego 2023 r. podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Celem ustawy (jak wskazano w uzasadnienia do projektu ustawy) jest zatrzymanie przed odejściem ze służby doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania, przez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby. Ponadto ...

Czytaj dalej »

Projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowych zasad wyposażenia jednostek PSP

Business button info icon information sign.

Poniżej prezentujemy projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. PROJEKT ZAŁĄCZNIKI Zasadniczym celem projektowanych zmian jest przekonstruowanie zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Projektowane zmiany mają na celu ustalenie, aktualnie do istniejących potrzeb i wymogów technicznych, standardu wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym również wyposażenia dodatkowego ...

Czytaj dalej »

Zmiany w przepisie kwalifikacyjnym – uwzględniono uwagi KSP

Business button info icon information sign.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło stanowisko wobec uwag Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”  dotyczących projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiedź ministerstwa można przeczytać w poniższym linku: Odpowiedź MSWiA ws. uwag do przepisu kwalifikacyjnego  

Czytaj dalej »

ROZPORZĄDZENIE MSWiA Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE UPOSAŻENIA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Business button info icon information sign.

Z dniem 30 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Link do Rozporządzenia poniżej: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002221

Czytaj dalej »