Podwyżki strażaków, sytuacja cywili i ustawa o ochronie ludności tematami obrad Rady KSP NSZZ „Solidarność”

Hotel Rudnik w Grudziądzu był miejscem obrad Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyły się w dniach 12-13 lutego 2024 r. Związkowcy przyjęli uchwały niezbędne do funkcjonowania Sekcji oraz w stanowiskach odnieśli się do bieżącej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej.image1 (1)

Po dyskusji Rada KSP pozytywnie oceniła przebieg rozmów dotyczących tegorocznych podwyżek. Sposób rozdziału środków spełnia oczekiwania Związku. Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz poinformował również o podpisaniu aneksu do porozumienia dotyczącego podwyżek, w którym przewidziano podwyższenie grup zaszeregowania w pionach operacyjnych i prewencji dla dyrektorów i zastępców dyrektora w Komendzie Głównej PSP, naczelników i zastępców naczelnika w komendach wojewódzkich kategorii I i II oraz naczelników i zastępców naczelnika w komendach miejskich kategorii I i II. Spowodowało to zmniejszenie środków pozostawionych do dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych do poziomu 60 zł, na co wyraziły zgodę wszystkie centrale związków zawodowych działające w strukturach PSP.

Omówiono także sytuacje pracowników cywilnych. Rada KSP oczekuje podjęcie pilnych działań mających na celu realne zwiększenie wynagrodzeń pracowników cywilnych w PSP powyżej tzw. najniższej krajowej. Przyjęto w tej sprawie stosowne stanowisko (Stanowisko nr 1/2024 Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w sprawie wynagrodzeń cywilnych pracowników Państwowej Straży Pożarnej).

Kolejnym tematem, który wzbudza emocje w środowisku jest kwestia prac nad ustawą o ochronie ludności. Rada KSP również w tej sprawie przyjęła stanowisko (Stanowisko nr 2/2024 Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w sprawie ustawy o ochronie ludności).

Ponadto Rada KSP przyjęła uchwałę dotyczącą preliminarza finansowego na rok 2024 oraz upoważniła Prezydium do wyznaczenia przedstawiciela zarządu Fundacji Solidarni. Przypomniano m.in., że fundacja corocznie przeznacza około miliona zł na pomoc funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin.

image3

image2 (1)

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …