Odlicz składkę związkową rozliczając podatek

Przypominamy, że członkowie „Solidarności” w roku podatkowym 2024, podczas składania rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2023 rok, mają możliwość odliczenia swoich składek w maksymalnej wysokości 840 zł.

Od 2022 roku członkowie związku mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem kwotę faktycznie zapłaconych w rozliczanym roku podatkowym składek członkowskich na rzecz związku zawodowego – aktualnie za 2023 rok nie więcej niż 840 zł.

Wejście w życie wyżej wymienionej regulacji stanowi efekt wieloletnich starań NSZZ „Solidarność”, o to, aby każdy członek związku mógł zmniejszyć spoczywające na nim zobowiązanie podatkowe z tytułu opłacania składek członkowskich na rzecz związku zawodowego jako organizacji społecznej.

Jeśli składki członkowskie są pobierane przez pracodawcę z wynagrodzenia za pracę, to precyzyjna informacja o wysokości pobranych składek powinna zostać przekazana pracownikom przez pracodawcę w informacji o przychodach ze stosunku pracy za dany rok kalendarzowy (formularz PIT-11), w części G – poz. 123, który każdy pracodawca przekazuje pracownikom do końca lutego danego roku.

Jeśli składkę członek związku odprowadza sam, a nie przez pracodawcę, to powinien dokonać podsumowania wysokości składek wpłaconych w trakcie danego roku kalendarzowego, a następnie – aby skorzystać z ulgi – wypełniając deklarację PIT musi wypełnić również załącznik PIT-O “Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku” wpisując w wierszu 8., w komórce 33 lub 34 kwotę składek członkowskich za dany rok.

Tekst: Region Gdański NSZZ „S”

Sprawdź również

Ujawniono plany rządu ws. przyszłorocznych podwyżek dla budżetówki

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęto makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 …