Home / Pisma / komunikaty (page 6)

Pisma / komunikaty

Projekty rozporządzeń MSW do zaopiniowania

news_2012-05-11a

W załącznikach przedstawiono projekty rozporządzeń MSW do zaopiniowania. Są to projekty: projekt rozporządzenia w sprawie wykazu chorób, projekt ws. sposobu i trybu działania komisji lekarskich, projekt wzoru skierowania na komisję, projekt wzoru orzeczenia komisji, projekt w sprawie współdziałania komisji lekarskich. Projekty w większości były już omawiane na etapie legislacji ustawy. Uwagi prosimy przesyłać do 27 do godz.10.00 ; wtedy na ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie prezydium KSP NSZZ ”Solidarność”

W dniach 19 – 20 maja br. w Zduńskiej Woli odbyło się posiedzenie robocze Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. Podczas posiedzenia szczegółowo omówiono i skonsultowano projekt Porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Porozumienie nad którym pracuje KSP ma na celu poprawę i usprawnienie współpracy i przepływu informacji, w zakresie współpracy ...

Czytaj dalej »

List KSP NSZZ "Solidarność" do Przewodniczącego Łódzkiego ZZS "Florian".

FotoliaComp_75174230_w9R8LLtg1g214PL9nGQ4bhaDV95dsEtf_W95

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w nawiązaniu do przekazanego nam do wiadomości w maju br. stanowiska – wotum Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” z dnia 17 marca 2014 r. wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec nieprawdziwego obrazu przedstawianych tam kwestii. Od lat wyciągane i powielane nieprawdziwe i zmanipulowane informacje szkalujące dobre imię strażaka Państwowej Straży Pożarnej, szkodzą wzajemnej współpracy ...

Czytaj dalej »

Wstępną prognoza makroekonomiczna na potrzeby opracowania budżetu na 2015

FotoliaComp_72360130_P2KzYZ8Pc8t8Z8Ffp77LPGcTHebzo1P4_W95

Przewodniczący Zarządów Regionów Przewodniczący Sekretariatów Branżowych Szanowni Państwo Przesyłam otrzymaną od Rządu wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2015. Proszę o pilne przesłanie do 19 maja 2014 r. uwag na temat prognoz rządowych oraz propozycji: -procentowego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2015; -wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; -zwiększenia wskaźnika waloryzacji ...

Czytaj dalej »

Komunikat wspólny Federacji ZZ Służb Mundurowych oraz KSP NSZZ ”Solidarność”

28 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli MSW z reprezentantami związków zawodowych służb mundurowych. Spotkanie miało dotyczyć projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych ustaw. W spotkaniu pierwotnie mieli wziąć udział przedstawiciele ścisłego kierownictwa resortu spraw wewnętrznych, jednak ostatecznie ze strony MSW uczestniczyli w nim: • Marcin ...

Czytaj dalej »

Projekt pisma w sprawie umorzenia sprawy waloryzacji bez kosztów

W załączeniu projekt pisma w sprawie umorzenia sprawy waloryzacji bez kosztów. Pismo procesowe odwołującego się cofnięcie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o zmianie emerytury policyjnej Projekt pisma w sprawie umorzenia sprawy waloryzacji bez kosztów   Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” Robert Osmycki

Czytaj dalej »