Komunikat 11/2015

W dniach 19 i 20 sierpnia br. odbyło się w Wieliczce posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”, którego głównymi tematami było omówienie informacji na temat planowanych dla służb mundurowych podwyżek na rok 2016 i podjęcia decyzji o dalszych działaniach protestacyjnych.

Po dyskusji Rada Krajowej Sekcji NSZZ ”Solidarność” uznała, że zaproponowane rozwiązanie nie jest realizacją nawet małej części żądań związku.

Przypomniano, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” od blisko trzech lat występowała o:

• Waloryzację funduszy wynagrodzeń w komendach PSP;

• Uczciwe stu procentowe wypłacanie rekompensaty za nadgodziny;

A od października 2014r. dodatkowo o zabezpieczenie 8.250.000,- zł na pokrycie wzrostu kosztów z tytułu wysługi lat.

Z tych trzech żądań Pani Minister proponuje minimalne rozwiązanie w postaci 4% wzrostu wynagrodzeń na rok 2016.

Rada Krajowej sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarnośc” uznała, że takie rozwiązanie jest niezadowalające a sposób przekazania informacji wręcz uwłaczający.

W związku z powyższym Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” przeprowadziła bardzo długą dyskusję a następnie postanowiła rozszerzyć swój protest według zasad, które zostały przyjęte w uchwale nr 9/2015 KSP.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” omówiła założenia do projektu kwalifikacyjnego. Założenia te uznano za całkowicie nie spełniające oczekiwań strażaków jak również w części założeń (dotyczących włączenia ratowników medycznych) uznane za abstrakcyjne i bardzo szkodliwe dla formacji – chyba, że strona służbowa ujawni całe założenia do tego przedsięwzięcia oraz wskaże sposób sfinansowania lub pozyskania odpowiedniej liczby etatów. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” przyjęła w tym zakresie uchwałę nr 10/2015.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” przyjęła również uchwałę w sprawie wskazania kol. Jacka Piwińskiego i kol. Bartłomieja Mickiewicza do prac w Zarządzie Fundacji „Solidarni” na nową kadencję 2015-2018.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” omówiła również działalność Komendanta Głównego PSP w czasie ostatnich ośmiu lat pod kątem udzielenia Wotum Nieufności. W związku z tym, że zgodnie z zasadami NSZZ ”Solidarność” należałoby wszcząć procedury zwołujące Walne Zebranie Delegatów postanowiono wystosować List Otwarty w którym znajduje się ocena działania Komendanta Głównego PSP.

Podczas wolnych wniosków kol. Sebastian Jarych poinformował o tym, że w dniu 5 października br. odbędzie się pierwsza rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozstrzygnięcia kwestii wypłacania rekompensaty z tytułu wypracowanych nadgodzin przez strażaków w latach 2005 – 2010, za które nie otrzymali rekompensaty w wymiarze czasu wolnego.

/-/Robert Osmycki

załącznik komunikat_11_2015

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …