Uchwała nr 11/2015 ws. prowadzonej Akcji Protestacyjnej KSP NSZZ ”Solidarność”

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 5 października 2015r. w Warszawie, postanowiła zawiesić z dniem 6 października 2015r. wszystkie formy protestu.

Analizując sytuację w Polsce przypomina, że rozpoczęcie Akcji Protestacyjnej przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” było spowodowane powolnymi i niezadowalającymi postępami w realizowaniu następujących żądań:

1. Wzrost funduszy wynagrodzeń o co najmniej 17% tytułem rekompensaty wzrostu kosztów inflacji w latach 2009 – 2014 (a teraz 2015);

2. Pokrycia w całości z budżetu MSW lub budżetu państwa kosztów wzrostu kosztów wysługi lat w wysokości 8.250.000,- zł;

3. Doprowadzenia do podniesienia rekompensaty za służbę w nadgodzinach w kwocie co najmniej równej stawce godzinowej strażaka – nie zaś dalszego opłacania nadgodzin strażaka, stawką niższą o 40% niż rzeczywista stawka wynagrodzenia;

4. Zwiększenia środków finansowanie komend powiatowych/miejskich w kwocie nie mniejszej niż 35 – 40 milionów złotych.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” po fiasku rozmów z kolejnymi ministrami spraw wewnętrznych przeprowadziła w dniu 18 grudnia 2014r. pikietę ostrzegawczą a zgodnie uchwałą nr 3/2015 z dniem 30 marca 2015r wprowadziła postępującą Akcję Protestacyjną. W związku z niezadowalającymi efektami rozmów w kwietniu i czerwcu br. oraz informacją z dnia 4 sierpnia br. w sprawie wysokości podwyżek na rok 2016, uchwałą nr 9/2015, sukcesywnie zaostrzano formy protestu. W dniach 22 – 25 września br. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” przeprowadziła protest pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów w Warszawie w postaci Miasteczka Namiotowego.

W dniu 25 września br. złożona została Petycja z powyższymi żądaniami do pani Ewy Kopacz – Premier Rządu RP.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” wzięła pod uwagę, że:

• Od 30 września br, Rząd RP nie będzie podejmował żadnych wiążących decyzji finansowych na rok 2016 i kolejne;

• Od 8 października br. przestanie działać Parlament RP, co oznacza, że do czasu zakończenia wyborów parlamentarnych oraz zaprzysiężenia nowego Parlamentu RP a następnie Rządu RP, nie będzie organu decyzyjnego mogącego zrealizować pozostałe żądania;

Dlatego też Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” postanowiła zawiesić Akcję Protestacyjną do czasu powołania nowego Rządu RP i pierwszych rozmów z nowym Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Treść _Uchwala_11_2015

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”
/-/Robert Osmycki

Wiceprzewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”
/-/Damian Kochoń

 

Sprawdź również

Solidarność nie zgadza się na dewastację siatki uposażeń!

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” przekazała opinię do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji …