Zwołanie posiedzenia KSP

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dni 9 i 10 br. (środa, czwartek) posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się w Hotelu „Mela Verde” Warszawa-Zakręt ul. Cisowa 1.

Program posiedzenia obejmuje:

1.Informacja o zdarzeniach od ostatniego posiedzenia Rady;

2.Podsumowanie roku, plan pracy na 2016 rok;

3.Inne sprawy bieżące.

Posiedzenie rozpoczyna się o godz. 12:30, a odbywa się w trybie art.31 ust.3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych [1991;Dz.U. nr 55 poz.234 z późn. zm.]. Komendantów wojewódzkich/miejskich/powiatowych PSP ze względu na ważność spotkania proszę o ułatwienie przybycia członków Rady na posiedzenie.

Kolegów Przewodniczących struktur wojewódzkich uprzejmie proszę o przekazanie stosownej informacji członkom Rady z terenu województwa. Obecność obowiązkowa.

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”
Robert Osmycki

Sprawdź również

Funkcjonariusze chcą realnego zrównania uposażeń z żołnierzami

Struktury Związku zrzeszające mundurowych przyjęły wspólne stanowisko krytycznie oceniające pomysł zrównania uposażeń tylko w pierwszych grupach …