Home / Baner / Wspólne stanowisko central związkowych w sprawie zasad rozdziału podwyżek na rok 2016

Wspólne stanowisko central związkowych w sprawie zasad rozdziału podwyżek na rok 2016

W dniu 14 stycznia 2016 roku Centrale Związkowe działające w PSP wystosowały wspólne stanowisko w sprawie zasad rozdziału środków na wzrost uposażeń w roku 2016.

W dokumencie zawarto następujące założenia:

1. Wystąpiono z propozycją, aby przeznaczyć równą kwotę dla każdego strażaka w dodatku za stopień.

2. Zaproponowano podniesienie grup zaszeregowania o jedną na stanowiskach realizujących zadania na stanowiskach kierowania w komendach powiatowych/miejskich.

3. Zasugerowano, aby w całości kwoty przeznaczonej na wzrost uposażeń zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń, jak również dać możliwość eliminacji negatywnych praktyk awansowych (awansowanie strażaków kosztem dodatku służbowego).

Centrale związkowe wyrażają nadzieję, iż propozycje zostaną przez Pana Ministra uwzględnione.

ORYGINALNY TEKST PISMA

Sprawdź również

DSC_5358

Wystąpienie Central Związków Zawodowych działających w PSP do MSWiA

W związku z brakiem konkretnych działań dotyczących spełnienia postulatów zawartych w porozumieniu pomiędzy związkami zawodowymi ...