Odpowiedź KG PSP na List Otwarty KSP NSZZ „Solidarność”

W załączniku przedstawiono odpowiedź Komendanta Głównego PSP na List Otwarty Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią odpowiedzi (załącznik).

Sprawdź również

Funkcjonariusze chcą realnego zrównania uposażeń z żołnierzami

Struktury Związku zrzeszające mundurowych przyjęły wspólne stanowisko krytycznie oceniające pomysł zrównania uposażeń tylko w pierwszych grupach …