Pilne Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ !

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ zwołuje na dzień 04 lutego 2016 roku pilne posiedzenie Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Na posiedzeniu, które odbędzie się w Warszawie omawiane będą następujące tematy:

  1. Omówienie bieżącej sytuacji w PSP;
  2. Podjęcie decyzji ws. dalszych działań Sekcji;;
  3. Inne sprawy bieżące.

Na posiedzenie został zaproszony Piotr Duda – Przewodniczący KK NSZZ”Solidarność”.

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …