Home / Baner / Podział tegorocznych podwyżek, zmiany przepisów i nowa wysokość świadczeń mieszkaniowych

Podział tegorocznych podwyżek, zmiany przepisów i nowa wysokość świadczeń mieszkaniowych

W dniach 18-19 stycznia 2023 r. w Spale odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Głównym celem obrad było przedstawienie postępów w realizacji postulatów zgłoszonych przez KSP NSZZ „Solidarność” i podjęcie decyzji o dalszych działaniach Sekcji. Rada przyjęła też stanowisko dotyczące priorytetów rozdziału środków na tegoroczne podwyżki.

324614769_1322969558524687_6569633522362021112_n

Zgodnie z informacją z MSWiA średnia podwyżka uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej wyniesie 631 zł wraz z nagrodą roczną. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa przyjęła stanowisko, w którym oczekuje rozwiązań zapobiegających spłaszczeniu siatki płac poprzez rozdział środków polegający na przeznaczeniu ich w całości na uposażenia zasadnicze, zwiększeniu różnic pomiędzy grupami do co najmniej 100 zł oraz doszacowaniu podwyżek dla grup zaszeregowania 8-13.

W związku ze zmianami naliczania dodatków funkcyjnych Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa przyjęła stanowisko ws. minimalnych dodatków służbowych, które zdaniem Rady powinny zostać zwiększone do co najmniej 250 zł.

Rada oceniła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Za pozytywne uznano wprowadzenie świadczenia za długoletnią służbę w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby. Podkreślono również, że wliczenie tego świadczenia do podstawy wymiaru emerytury jest spełnieniem jednego z postulatów KSP NSZZ „Solidarność” jednak uwarunkowanie tego osiągnięciem 32 lat wysługi emerytalnej budzi poważne wątpliwości w kontekście możliwości spełnienia tej przesłanki przez większość strażaków, w szczególności z tzw. podziału bojowego.

Rada omówiła również założenia projektów zmian rozporządzeń dotyczących świadczeń mieszkaniowych. Zakładają one wzrost stawki pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu z 2980 zł do 6081 zł na każdą normę zaludnienia, a w przypadku równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego dla strażaka posiadającego członków rodziny z 10,39 do 16,50 zł dziennie i dla strażaka samotnego z 5,19 do 8,60 zł dziennie. Przewidziano również mechanizm waloryzacji powyższych świadczeń o prognozowany na dany rok wskaźnik wzrostu cen i usług.

Przewodniczący KSP poinformował, że zmiana rozporządzenia ws. pełnienia służby przez strażaków PSP w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia jest przygotowana i w najbliższym czasie zostanie skierowane na ścieżkę legislacyjną. Rozporządzenie ws stanowisk służbowych w PSP, z uwzględnionymi uwagami KSP, czeka na podpis Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” powołano sekcję problemową ds. pracowników cywilnych PSP. Sekcja problemowa ma za zadanie wypracować m.in. nowe zasady wynagradzania.

W związku ze zgłaszanymi informacjami o złej jakości wykonania nowych legitymacji służbowych Przewodniczący KSP zwrócił się do Komendanta Głównego PSP z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Komendant Główny poinformował, że wszystkie wady leżące po stronie wykonawcy będą podlegać reklamacjom. Wszelkie uwagi dotyczące jakości wykonania legitymacji powinny być zgłaszane bezpośrednim przełożonym.

325395984_845478373205133_1202223559303476019_n

 

Sprawdź również

6362ce06-0429-4062-be0e-f62ad80765f4

Spotkanie śląskich związkowców z nowym komendantem

St. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek był gościem na posiedzeniu Rady Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ...