Home / Baner / Projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowych zasad wyposażenia jednostek PSP

Projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowych zasad wyposażenia jednostek PSP

Poniżej prezentujemy projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

PROJEKT

ZAŁĄCZNIKI

Zasadniczym celem projektowanych zmian jest przekonstruowanie zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Projektowane zmiany mają na celu ustalenie, aktualnie do istniejących potrzeb i wymogów technicznych, standardu wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym również wyposażenia dodatkowego z uwzględnieniem oceny zagrożeń występujących na obszarze działania tych jednostek oraz specyfiki obszarów chronionych, w tym:

  1. dostosowanie wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do postępu technologicznego w produkcji pojazdów i sprzętu;
  2. dostosowanie wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do zmian w zasadach organizacji ratownictwa specjalistycznego;
  3. korzystanie z oceny stopnia zagrożeń jako mechanizmu optymalizacji stanu wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Ewentualne uwagi prosimy przekazywać mailowo na adres: biuro@kspnszz.org

Sprawdź również

6362ce06-0429-4062-be0e-f62ad80765f4

Spotkanie śląskich związkowców z nowym komendantem

St. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek był gościem na posiedzeniu Rady Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ...