Projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowych zasad wyposażenia jednostek PSP

Poniżej prezentujemy projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

PROJEKT

ZAŁĄCZNIKI

Zasadniczym celem projektowanych zmian jest przekonstruowanie zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Projektowane zmiany mają na celu ustalenie, aktualnie do istniejących potrzeb i wymogów technicznych, standardu wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym również wyposażenia dodatkowego z uwzględnieniem oceny zagrożeń występujących na obszarze działania tych jednostek oraz specyfiki obszarów chronionych, w tym:

  1. dostosowanie wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do postępu technologicznego w produkcji pojazdów i sprzętu;
  2. dostosowanie wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do zmian w zasadach organizacji ratownictwa specjalistycznego;
  3. korzystanie z oceny stopnia zagrożeń jako mechanizmu optymalizacji stanu wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Ewentualne uwagi prosimy przekazywać mailowo na adres: biuro@kspnszz.org

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …