Kolejne trzy województwa już po wyborach

Trwają wybory do sekcji regionalnych/międzyregionalnych pożarnictwa. W minionym tygodniu odbyły się trzy zjazdy wyborcze, w trakcie których wyłoniono nowe władze związku w województwach: małopolskim, opolskim oraz świętokrzyskim.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. Walne Zebranie Delegatów wybrało kierownictwo Międzyregionalnej Małopolskiej Sekcji Pożarnictwa  NSZZ „Solidarność”. Nowym przewodniczącym Sekcji został Łukasz Gąstoł.

Ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy Ziemowit w Jarnołtówku 13 kwietnia 2023 r. gościł delegatów Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. W wyniku wyborów przewodniczącym tamtejszej sekcji został Paweł Zieliński.

opolskie

W piątek 14 kwietnia 2023 r. wybory przeprowadziła Międzyregionalna Świętokrzyska Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. WZD zdecydowało, że w kadencji 2023-2028, świętokrzyskiej sekcji  przewodniczył będzie Sebastian Szewczyk.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …