Spotkanie ws. wynagrodzeń pracowników cywilnych służb MSWiA

W poniedziałek, 17 kwietnia br. odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika oraz komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA. Tematem rozmów były środki na wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz warunki pracy.

cd546387-f31a-43bb-b9bb-a05af553db6a

Podczas spotkania strona społeczna zwróciła uwagę na kwestie związane z podniesieniem płacy minimalnej w kontekście waloryzacji płac w całej sferze budżetowej. Rozmawiano m.in. o skutkach finansowych wzrostu płacy minimalnej dla budżetów poszczególnych służb. Ustalono, że dodatkowe 20 mln zł będą przeznaczone na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników cywilnych służb podległych MSWiA. Środki te miałyby być podzielone przez komendantów poszczególnych służb, w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych. Chodzi o przekazanie dodatkowych środków dla tych pracowników, których wynagrodzenia uległy tzw. „spłaszczeniu”, po wprowadzeniu nowej stawki pensji minimalnej.

Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania były warunki pracy, w tym m.in. kwestia ułatwień formalnych dla pracowników cywilnych, którzy chcieliby zostać funkcjonariuszami. Ustalono, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotuje propozycje zmian w tym zakresie.

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli: wiceszef MSWiA Maciej Wąsik; komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk; Joanna Rosińska, wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji; Beata Kalicka, przewodnicząca Zarządu Krajowego – Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej; Joanna Stec-Trzpil, przewodnicząca Komisji Krajowej – Związek Zawodowy Pracowników Policji; Grzegorz Szczepanek, dyrektor generalny Zarządu Krajowego – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rządowej; Iwona Adamczyk-Rosinka, przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracowników i Funkcjonariuszy Policji z siedzibą w Gdańsku; Joanna Janus, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA zaplanowano na 22 maja br.

bc21fe26-06f4-4000-bcc4-a9e2cf1ff89f

Źródło: MSWiA

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …