Bartłomiej Mickiewicz powołany do RDS

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 5 grudnia 2023 r. powołał do składu Rady Dialogu Społecznego Bartłomieja Mickiewicza, przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Uroczyste wręczenie powołań odbyło się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim.rds

Rada Dialogu Społecznego (RDS) to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk,
  • opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych,
  • opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów, przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków,
  • inicjowanie na zasadach określonych Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego procesu legislacyjnego.

Więcej o uroczystości do przeczytania w poniższym linku:

https://www.tysol.pl/a114173-prezydent-powolal-nowych-czlonkow-rds-u-z-ramienia-nszz-soldiarnosc-piotr-duda-widze-ze-dialog-macie-w-dna

rds1

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …