Konferencja „Zagrożenia nowotworowe strażaków”

Jak wykazały prowadzone w wielu krajach badania rak jest jedną z głównych przyczyn śmierci strażaków. Problem ten był tematem konferencji zorganizowanej przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która odbyła się w dniach 4-5 grudnia w podwarszawskiej Zielonce. Sponsorem głównym konferencji było PZU Życie SA.

WhatsApp Image 2023-11-30 at 16.37.50

 

W konferencji uczestniczyli: Komendant Główny PSP gen. brygadier dr inż. Andrzej Bartkowiak, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Arkadiusz Przybyła, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Piotrowski, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Socha, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Wojciech Berent, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Marczenia, jeden z założycieli Fundacji cfbt.pl i członek zespołu KG PSP ds. profilaktyki Szymon Kokot oraz przedstawiciele struktur Związku z poszczególnych województw.

W trakcie konferencji omówiono m.in. podejmowane działania przez stronę służbową w zakresie profilaktyki zdrowotnej, szczególnie chorób nowotworowych, rolę związków zawodowych w kształtowaniu bezpiecznych warunków służby i podnoszeniu świadomości strażaków o występujących zagrożeniach. Poruszono również temat klasyfikacji przez IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) narażenia zawodowego strażaków jako „rakotwórcze dla ludzi” i wynikających z tego konsekwencji.konferencjaksp4

W trakcie konferencji odbyła się również projekcja filmu dokumentalnego „BURNED: Protecting the protectors”. Film opowiada historię strażaka, Paula Cottera, który zachorował na raka oraz jego żony, Diane, która podjęła walkę, aby zrozumieć powody tej choroby i odkryła przerażającą przyczynę chorób wielu strażaków: chemikalia obecne w ubraniach specjalnych.konferencjaksp5

Uczestnicy otrzymali także materiały dotyczące zagrożeń nowotworowych i sposobów ich minimalizacji w postaci ulotek i naukowego raportu „Minimalizacja narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe. Okresowy raport najlepszych praktyk”.konferencjaksp3

Konferencję poprzedziła uroczystość wręczenia Krzyży Krajowej Sekcji Pożarnictwa. Odznaka Honorowa Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” – Krzyż Krajowej Sekcji Pożarnictwa jest honorowym wyróżnieniem, które przyznaje się osobom fizycznym za aktywne działania na rzecz Związku i środowiska strażackiego. Tą część spotkania zakończyło wystąpienie p. Stanisława Ręcławowicza dotyczące powstania Państwowej Straży Pożarnej i roli NSZZ „Solidarność” w przygotowaniu ustaw pożarniczych, które to umożliwiły.

konferencjaksp7konferencjaksp8konferencjaksp9konferencjaksp10konferencjaksp11konferencjaksp2

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …