Posiedzenie Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność woj. kujawsko-pomorskiego

W dniu 12 grudnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu odbyło się posiedzenie Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność woj. kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: kujawsko-pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kaczmarek, Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu st. bryg. Tomasz Kruczyński, Przewodniczący NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Krzysztof Sadowski.
410868305_696303332711028_9050509842257162733_n
Ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia narada była okazją do złożenia sobie życzeń i symbolicznego podzielenia się opłatkiem. Poświęcenia opłatka oraz modlitwę rozpoczął kapelan strażaków
ks. kanonik Mariusz Stasiak. W dalszej części Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Maciej Klimek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności sekcji i spraw związanych z PSP. Nadbryg. Jacek Kaczmarek przedstawił realizację zadań na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w tym zwiększenie od 2024 roku etatów w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych. W trakcie spotkania wręczono byłemu wieloletniemu  przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy KM PSP w Toruniu oraz członkowi prezydium MSP Markowi Chojnackiemu okolicznościowy dyplom z podziękowaniem za wkład na rzecz działalności NSZZ Solidarność. Krzysztof Sadowski podziękował funkcjonariuszom za włączenie się w akcję uczczenia niedawnej śmierci kolegów policjantów na służbie.
410167375_696302722711089_6717070931458030044_n
410087474_696303276044367_2086005238545504051_n409959985_696298786044816_8620333451171840785_n
408932314_696303199377708_4449959560594704251_n

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …