Home / Baner / Tarcza Antykryzysowa 3.0. – istotne zapisy dla strażaków

Tarcza Antykryzysowa 3.0. – istotne zapisy dla strażaków

30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił pakiet ustaw zwany „Tarczą Antykryzysową 3.0. Projekt początkowo wywołał szereg kontrowersji z uwagi na zawarte w nim pierwotnie zapisy antypracownicze. Spotkały się one ze zdecydowanie negatywną opinią ze strony Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (decyzja Prezydium KK NSZZ „Solidarność”). W sprawie nieprzychylnych zapisów wypowiedział się także Sekretariat Służb Publicznych NSZZ SOLIDAROŚĆ, do którego należy Krajowa Sekcja Pożarnictwa. W stanowisku, które Przewodniczący Sekretariatu przekazał Premierowi RP zawarto stwierdzenie, iż jako strona społeczna nie zgadzamy się z działaniami zmierzającymi do redukcji zatrudnienia, czy jakichkolwiek mniej korzystnych warunków pracy dla sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy służb mundurowych. (stanowisko Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”). Sytuacja była na tyle napięta, że związkowcy NSZZ „Solidarność” rozpoczęli pracę nad formami protestu przeciw rażącemu ograniczeniu praw pracowniczych. Ostatecznie po wielogodzinnych negocjacjach i pomocy ze strony Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wicepremier Jadwigi Emilewicz strona rządowa zrezygnowała z niekorzystnych zapisów. Co ciekawe, jak podkreślał Przewodniczący KK Piotr Duda, tylko NSZZ „Solidarność” sprzeciwiła się niekorzystnym zapisom, a pozostałe centrale związkowe (OPZZ i Forum ZZ) wyraziły wręcz aprobatę dla pomysłów obciążenia pracowników kosztami kryzysu (wywiad z Przewodniczącym Piotrem Dudą).

Ostatecznie pod obrady Sejmu trafił projekt, z którego dzięki NSZZ „Solidarność” wykreślono szereg antypracowniczych zapisów (projekt skierowany pod obrady Sejmu).

W przyjętej przez Sejm ustawie znalazły się także zapisy bezpośrednio odnoszące się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W uzupełnieniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) dodano zapisy dotyczące prawa do 100% uposażenia za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w wyniku zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla funkcjonariuszy, stwierdzał będzie pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba

Przypomnijmy, że dotychczas strażacy mogli korzystać ze 100 % uposażenia dzięki korzystnej interpretacji zapisów ustawy o PSP. Była ona wynikiem skierowania przez KSP NSZZ „Solidarność” w dn. 9 marca 2020 r. pisma do Komendanta Głównego. Pisaliśmy o tym tutaj:

http://kspnszz.org/index.php/2020/03/19/dodatkowe-zasilki-opiekuncze-i-uposazenia-strazakow-w-razie-kwarantanny/

Niestety zdarzały się przypadki nierespektowania stanowiska KG PSP w powyższej sprawie, co było powodem interwencji naszego związku. Uregulowanie tej kwestii w przepisach ogólnych powinno zapobiec takim sytuacjom w przyszłości.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie wraz z dniem ogłoszenia, ale w przypadku funkcjonariuszy z mocą od 1 kwietnia 2020 roku. Teraz uchwalony przez Sejm pakiet ustaw trafi do Senatu.

O innych następstwach przepisów antykryzysowych dla strażaków informowaliśmy wcześniej:

http://kspnszz.org/index.php/2020/04/02/terminy-waznosci-badan-okresowych-zezwolen-na-kierowanie-pojazdami-uprzywilejowanymi-i-postepowan/

http://kspnszz.org/index.php/2020/04/04/spotkanie-w-kg-psp-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-dla-strazakow-psp-i-wdrazanie-przepisu-kwalifikacyjnego/

Sprawdź również

FotoliaComp_78146031_aFBUi6PduiEzuZT7kqHmfRxTDLzymqQC_W95

Komenda Główna PSP podsumowała miniony rok

Rok 2020 minął w Państwowej Straży Pożarnej pod znakiem intensywnych działań, które wpisały się w ...