Dodatkowe zasiłki opiekuńcze i uposażenia strażaków w razie kwarantanny

Poniżej prezentujemy pismo z KSP NSZZ „Solidarność” z pytaniami i odpowiedź KG PSP odnośnie do uprawnienia strażaków do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za 14 dni opieki nad dzieckiem do 8 lat oraz uposażenia strażaka w przypadku objęcia kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w wyniku realizacji zadań służbowych.

pytanie ksp zasilki

odp kg zasiłki

odp 2 kg zasilki

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …