Podpisanie umowy programowej między Solidarnością a Prezydentem RP

We wtorek 5 maja 2020 r. w siedzibie „Solidarności” w Warszawie doszło do podpisania umowy programowej między przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność a prezydentem Andrzejem Dudą. Komisja Krajowa udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie w wyborach prezydenckich.

podpisanie umowy programowej

W umowie zawarto zapisy dotyczące m.in. utrzymania wsparcia dla rodzin, ochrony miejsc pracy, wprowadzenia Dodatku Solidarnościowego, wsparcia ochrony zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wzmocnienia dialogu społecznego, kontynuacji reformy systemu emerytalnego oraz stania na straży ochronnej funkcji prawa pracy.

umowa1

umowa2

umowa3

Dzień po podpisaniu umowy programowej Przewodniczący Związku Piotr Duda zaapelował o poparcie w najbliższych wyborach kandydatury obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy. W wystosowanym do wszystkich Członków i Sympatyków Związku liście Przewodniczący przypomniał najważniejsze osiągnięcia będące realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w poprzedniej „Umowie programowej” z Andrzejem Dudą z 2015 roku.

list PDudy

 

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …