Home / Baner (page 36)

Baner

Odpowiedź Ministra Finansów w sprawie Ustawy Modernizacyjnej

mswia logo

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów w sprawie Ustawy Modernizacyjnej MSWiA 2017-2020. Pismo jest odpowiedzią MF na pisemne pytanie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Roberta Osmyckiego przekazane na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego o to czy w Ustawie budżetowej na rok 2017 zapewniono środki na przeprowadzenie modernizacji służb. Ministerstwo Finansów zapewnia że w budżecie Państwa na rok 2017 są zarezerwowane środki ...

Czytaj dalej »

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków PSP

PSP logo

Do sekretariatu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dokument zamieszczamy poniżej. W związku z koniecznością sformuowania odpowiedzi chętnych związkowców prosimy o nadsyłanie uwag do dnia 09-10-2016 roku. PROJEKT

Czytaj dalej »

Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych przy Radzie Dialogu Społecznego

img_6992

W dniu 8 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla. W spotkaniu oprócz statutowych członków Podzespołu, strona rządowa reprezentowana była przez Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentował Bartłomiej Mickiewicz. Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: Informacja o ...

Czytaj dalej »

Spotkanie Komendanta Głównego PSP z przedstawicielami związków zawodowych

PSP logo

31 sierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Komendanta Głównego PSP, Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentował wiceprzewodniczący KSP Damian Kochoń, ze strony kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej obecni na spotkaniu byli: nadbryg. Leszek Suski Komendant Główny PSP oraz jego zastępcy st. bryg. ...

Czytaj dalej »

Pismo Przewodniczącego KSP do Komendanta Głównego PSP w sprawie przepisu kwalifikacyjnego i płacowego.

Business button info icon information sign.

W związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczący KSP zwrócił się do Pana Komendanta z wnioskiem o wskazanie sposobu realizacji polityki kadrowej w  jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Powodem skierowania prośby o interpretację jest fakt, iż nowe tzw. rozporządzenie ...

Czytaj dalej »

Wystąpienie Przewodniczącego KSP do Komendanta Głównego PSP w sprawie uwolnienia dodatków motywacyjnych

Logo_KSP (2)

W związku ze Stanowiskiem Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Przewodniczący KSP Robert Osmycki wystąpił  do Pana Komendanta Głównego PSP o niezwłoczne zaprzestanie ingerowania w wymiar przyznawanego dodatku motywacyjnego w podległych Komendach. Zdaniem Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ dalsze ingerowanie Komendanta Głównego PSP w sprawy płacowe mający charakter lokalny zakłóca prawidłowe funkcjonoanie tych jednostek organizacyjnych. Pan Przewodniczący stwierdził, iż ...

Czytaj dalej »

Komunikat z posiedzenia Prezydium KSP w dniu 12 lipca 2016 roku

DSC_7209

W dniu 12 lipca 2016 r.  w  Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17  w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” poszerzone o przewodniczących sekcji wojewódzkich. W trakcie spotkania omówiono następujące sprawy: Omówienie spraw wewnętrznych Sekcji: Prezydium omówiło przebieg Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” w Tylnej Górze oraz nieformalne spotkanie kilku członków Rady, które miało miejsce w Kielcach w ...

Czytaj dalej »

Stanowisko KSP ws. sytuacji młodych podoficerów Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku.

DSC_5358

W dniu dzisiejszym zgodnie z ustaleniami z Posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ przekazano na ręcę Komendanta Głównego PSP Stanowisko Rady w sprawie sytuacji młodych podoficerów Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku. W piśmie przewodnim Przewodniczący KSP Robert Osmycki nadmienił, iż sprawa bezprawnego wstrzymywania awansów strażaków, którzy ukończyli szkołę podoficerską i odpowiedni staż była przedmiotem dyskusji od roku 2015. W ...

Czytaj dalej »