Home / Baner (page 36)

Baner

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z dnia 12 kwietnia 2018 roku.

1-13

W dniu 12 kwietnia 2018r w JRG 17 KM PSP Warszawa odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” na które w części pierwszej przybyli Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” oraz na zaproszenie Przewodniczącego KK Piotra Dudy – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński. W spotkaniu uczestniczyli również Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków ...

Czytaj dalej »

Opinia Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie podwyżek dla strażaków w 2018 roku

Business button info icon information sign.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”  zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Do opinii dołączono jednak szereg zastrzeżeń: Środki na podwyżki przeznaczone zostały dla grupy strażaków o najniższych dochodach zajmujących stanowiska od grupy 1 do 5 (po 200,- zł brutto) oraz od 6 do 8 (po 102,- ...

Czytaj dalej »

Opinia KSP do Rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

iStock_000013867884Small

W związku z przedłożonym do zaopiniowania przez  związki zawodowe projektem zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie MSWiA z dnia  20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,  Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”  wydała opinię negatywną. Opinia została wydana z ...

Czytaj dalej »

Zwołanie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

DSC_5358

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa zwołał na dzień 12 kwietnia 2018 roku posiedzenie Rady KSP. Na spotkaniu omawiane będą następujące sprawy: 1.Omówienie spraw organizacyjnych Walnego Zjazdu Delegatów KSP 2. Wydanie opinii KSP w sprawie nowego przepisu płacowego 3. Omówienie bieżących działań KSP.   PISMO KSP

Czytaj dalej »

NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

sama kartka

Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa by Jego blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny zmartwień, przeklinał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości. W imieniu  Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom naszego Związku, Życzy Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Robert Osmycki

Czytaj dalej »

Projekt rozporządzenia o uposażeniach strażaków przekazany do opiniowania NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Man signing a document or writing correspondence with a close up view of his hand with the pen and sheet of notepaper on a desk top. With retro filter effect.

W dniu 29  marca 2018 roku Komendant Główny PSP przekazał Krajowej Sekcji Pożarnictwa dwa projekty aktów prawnych do zaopiniowania.Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa zajmie się przygotowanie opinii do przekazanych aktów prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające ...

Czytaj dalej »

60 % STRAŻAKÓW UMIERA NA RAKA

CFBT PNG

Ulotki i plakaty właśnie z takim hasłem coraz częściej można spotkać w jednostkach ratowniczo – gaśniczych. Kampanię poświęconą problematyce zachorowań na nowotwory wśród strażaków rozpoczęło Stowarzyszenie cfbt.pl, a  wsparcia w działaniach udzieliła Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.  Uświadamianie strażaków o grożącym im niebezpieczeństwach i propagowanie zachowań zapobiegających chorobom nowotworowym jest naszym wspólnym celem. Poniżej prezentacja mówiąca o zagrożeniach i sposobach ...

Czytaj dalej »

KSP zaproponowała zmiany do projektu nowej ustawy o jawności życia publicznego w zakresie dodatkowego zarobkowania funkcjonariuszy.

DSC_5358

W nawiązaniu do prac nad projektem nowej ustawy o jawności życia publicznego Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ  złożyła wniosek o wprowadzenie poprawki do art. 93, który miałby regulować zasady wydawania zgód na dodatkowe zarobkowanie dla strażaków. Zdaniem KSP proponowane zapisy są zbyt restrykcyjne, jak również pozostawiają duże możliwości subiektywnych decyzji w rękach poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych. Propozycja KSP wprowadziłaby jasne ...

Czytaj dalej »