Home / Baner (page 4)

Baner

39. rocznica zawarcia Porozumienia Jastrzębskiego

obchody jastrzebie zdroj

Dokładnie 39 lat temu, 3 września 1980 roku,  doszło do zawarcia Porozumienia Jastrzębskiego. Było ono początkiem przemian politycznych i gospodarczych. Porozumienie Jastrzębskie było trzecim, po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym pomiędzy ówczesną władzą a robotnikami. Gwarantowało m.in. wolne soboty, zmienienie czterobrygadowego systemu pracy w górnictwie i podniesienie zarobków. Porozumienie podpisane zostało 3 września 1980 w Jastrzębiu-Zdroju przy Kopalni Węgla Kamiennego ...

Czytaj dalej »

31 sierpnia – DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

31 SIERPNIA mini

31 sierpnia 1980 roku narodziła się „Solidarność”. Przyniosła nadzieję Polsce i światu. Ziściła się ona po latach walki, gdy Polacy i inne narody zdławione przez komunizm odzyskały niepodległość, zaś każdy z nas – wolność. Porozumienia Sierpniowe i powstanie NSZZ „Solidarność” były jednym z najważniejszych momentów na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości i upadku systemu komunistycznego w Europie.  

Czytaj dalej »

Elektroniczna legitymacja członkowska

legitymacja-2018

Już ponad 150 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ „Solidarność” zostało wydrukowanych i wydanych przez Komisję Krajową. Od ponad roku posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na stacjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także z 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, w ramach programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Dodatkową ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ „Solidarność” ...

Czytaj dalej »

Mariusz Kamiński odebrał z rąk prezydenta powołanie na szefa MSWiA

prezydent i kaminski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2019 r. na wniosek Prezesa Rady Ministrów powołał Mariusza Kamińskiego Ministra-Członka Rady Ministrów na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Mam absolutne przekonanie, że Mariusz Kamiński na stanowisku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji to właściwa osoba na właściwym miejscu – powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Mariusz Kamiński ...

Czytaj dalej »

Ustawa o zmianie ustawy emerytalnej i niektórych innych ustaw podpisana

Prezydent rp

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, że zmiany dotyczą zniesienia wymogu osiągnięcia 55 lat jako jednego ...

Czytaj dalej »

Pożegnanie śp. Andrzeja Parzniewskiego

wstążka mała

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. zmarł st. ogn. w stanie spoczynku Andrzej Parzniewski – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Śp. Andrzej Parzniewski we wrześniu 1980 r. był współzałożycielem i współorganizatorem Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Strażaków i Pracowników w Komendzie Stołecznej Zawodowej Straży Pożarnej w Warszawie. W  1981 r. został wybrany na  Przewodniczącego Krajowej ...

Czytaj dalej »

Spotkanie ze związkowcami z MOZ we Wrocławiu.

wrocław3

W dniu 31 lipca 2019 r., na zaproszenie wrocławskich strażaków, Członkowie Prezydium Rady KSP Bartłomiej Mickiewicz oraz Maciej Łozowski, uczestniczyli w zebraniu tamtejszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. W zebraniu brał również udział Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Adam Konieczny. Zebranie otworzył Przewodniczący Tomasz Śliwiński, składając na ręce Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP gratulacje z tytułu uzyskania awansu generalskiego. Następnie głos zabrał nadbryg. ...

Czytaj dalej »

Komisja senacka procedowała zmiany dotyczące emerytur i nadgodzin

Comunicazione, pubblicit e informazione

30 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, ...

Czytaj dalej »

Spotkanie w KG PSP

konsultacje_z_zz_3_07_2019_(1)

3 lipca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania było omówienie założeń do wejścia w życie §5 porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy związkami zawodowymi, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. wprowadzenia należności finansowych dla funkcjonariuszy, którzy ...

Czytaj dalej »

Spotkanie z Panią Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbietą Witek

AMituraMSWiA20190613_001

W dniu 13 czerwca 2019 roku w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z Panią Elżbietą Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu, ze strony MSWiA, uczestniczył również Pan Edward Zaremba – Pełnomocnik MSWiA ds. związków zawodowych. NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentowali: Krzysztof Andura oraz Bartłomiej Mickiewicz. W trakcie ...

Czytaj dalej »