Home / Aktualnościpage 50

Aktualności

Komunikat ze spotkania Zespołu powołanego przez MSWiA do rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

mswia

W dniu 9 maja 2018 r. w MSWiA odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związków Zawodowych służb mundurowych w ramach zespołu powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r.   W trakcie spotkania omówiono postulaty Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące poprawy sytuacji w służbach mundurowych. ...

Czytaj dalej »

Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”

PSP_2942

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia br. przyjęła następujące ustalenia: Podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” w dniach 22,23,24 maja 2018 roku; Walne Zebranie Delegatów KS Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” odbędzie się w Centrum Konferencyjnym  w  Stredyni  k/Sokołowa Podlaskiego ul. Kościelna 43. Rada zobowiązała przewodniczących  struktur wojewódzkich do powiadomienia poszczególnych delegatów.

Czytaj dalej »

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z dnia 12 kwietnia 2018 roku.

1-13

W dniu 12 kwietnia 2018r w JRG 17 KM PSP Warszawa odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” na które w części pierwszej przybyli Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” oraz na zaproszenie Przewodniczącego KK Piotra Dudy – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński. W spotkaniu uczestniczyli również Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków ...

Czytaj dalej »

Opinia Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie podwyżek dla strażaków w 2018 roku

Business button info icon information sign.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”  zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Do opinii dołączono jednak szereg zastrzeżeń: Środki na podwyżki przeznaczone zostały dla grupy strażaków o najniższych dochodach zajmujących stanowiska od grupy 1 do 5 (po 200,- zł brutto) oraz od 6 do 8 (po 102,- ...

Czytaj dalej »

Opinia KSP do Rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

iStock_000013867884Small

W związku z przedłożonym do zaopiniowania przez  związki zawodowe projektem zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie MSWiA z dnia  20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,  Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”  wydała opinię negatywną. Opinia została wydana z ...

Czytaj dalej »

Zwołanie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

DSC_5358

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa zwołał na dzień 12 kwietnia 2018 roku posiedzenie Rady KSP. Na spotkaniu omawiane będą następujące sprawy: 1.Omówienie spraw organizacyjnych Walnego Zjazdu Delegatów KSP 2. Wydanie opinii KSP w sprawie nowego przepisu płacowego 3. Omówienie bieżących działań KSP.   PISMO KSP

Czytaj dalej »

NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

sama kartka

Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa by Jego blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny zmartwień, przeklinał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości. W imieniu  Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom naszego Związku, Życzy Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Robert Osmycki

Czytaj dalej »

Projekt rozporządzenia o uposażeniach strażaków przekazany do opiniowania NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Man signing a document or writing correspondence with a close up view of his hand with the pen and sheet of notepaper on a desk top. With retro filter effect.

W dniu 29  marca 2018 roku Komendant Główny PSP przekazał Krajowej Sekcji Pożarnictwa dwa projekty aktów prawnych do zaopiniowania.Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa zajmie się przygotowanie opinii do przekazanych aktów prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające ...

Czytaj dalej »

60 % STRAŻAKÓW UMIERA NA RAKA

CFBT PNG

Ulotki i plakaty właśnie z takim hasłem coraz częściej można spotkać w jednostkach ratowniczo – gaśniczych. Kampanię poświęconą problematyce zachorowań na nowotwory wśród strażaków rozpoczęło Stowarzyszenie cfbt.pl, a  wsparcia w działaniach udzieliła Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.  Uświadamianie strażaków o grożącym im niebezpieczeństwach i propagowanie zachowań zapobiegających chorobom nowotworowym jest naszym wspólnym celem. Poniżej prezentacja mówiąca o zagrożeniach i sposobach ...

Czytaj dalej »