Home / Baner / Spotkanie ws. profilaktyki nowotworowej

Spotkanie ws. profilaktyki nowotworowej

W dniu 26 lipca 2021 roku przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Fundacji cfbt.pl wzięli udział w spotkaniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem.

Po stronie społecznej udział wzięli Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz, Członek Prezydium KSP Maciej Łozowski oraz członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Szymon Kokot, reprezentujący jednocześnie Fundację cfbt.pl.

Podczas spotkania zaprezentowane zostało polskie tłumaczenie raportu naukowego „Minimalizacja narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe. Okresowy raport najlepszych praktyk”, który powstał na zlecenie Fire Bridages Union UK i został napisany przez zespół naukowców z Univeristy of Central Lancashire pod kierownictwem profesor Anny Stec.

Raport opisuje wyniki badań, jakie zespół niezależnych naukowców przeprowadził w Strażach Pożarnych w Wielkiej Brytanii oraz zalecenia i zbiór najlepszych praktyk, stanowiących jednocześnie rekomendacje związków zawodowych FBU.

Podczas spotkania strona społeczna przedstawiła postulaty do rozmów, wśród których zawarto między innymi:

– powołanie multidyscyplinarnego zespołu roboczego, składającego się z ekspertów wielu środowisk, mającego na celu przeanalizowanie raportu, a także obecnego stanu profilaktyki nowotworowej i wypracowanie rozwiązań w sferze edukacji, planowanych inwestycji, prac legislacyjnych i organizacyjnych, procedur czy dobrych praktyk;

– stworzenie programu szkolenia Komendanta Głównego PSP zakresu zagrożeń i profilaktyki nowotworowej;

– dyskusję nad badaniami przesiewowymi, krajowym rejestrem nowotworowym strażaków czy wykazem chorób zawodowych;

– kontynuację prac nad kwestiami umundurowania, w tym Środków Ochrony Indywidualnej w świetle światowych kierunków rozwoju w tej sferze, z uwzględnieniem prania, dezynfekcji i konserwacji ŚOI.

Komendant Główny PSP przyjął postulaty ze zrozumieniem i zadeklarował wolę udziału w dyskusji, a także wypracowywania rozwiązań mających na celu poprawę stanu profilaktyki nowotworowej strażaków. Zadecydował również o umieszczeniu tłumaczenia raportu na stronie internetowej.

IMG_5831

Sprawdź również

łódź rada

Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Łódzkiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

W dniu 14 września 2021 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Łódzkiej Sekcji ...