Aktualności

Spotkanie MSWiA ze związkami zawodowymi służb mundurowych

W piątek (14 maja br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.   Głównym tematem rozmowy były propozycje strony związkowej dotyczące artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Odnosi się to przede wszystkim do zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed …

Czytaj więcej »

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci śp. st. ogn. Mirosława Barana z KP PSP w Opocznie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 maja w szpitalu zmarł st. ogn. Mirosław Baran, nasz Przyjaciel i serdeczny Kolega, funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Opocznie. Śp. st. ogn. Mirosław Baran pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KP PSP Opocznie oraz był delegatem na WZD Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego. W Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie …

Czytaj więcej »

Potrzebna pomoc dla strażaka z Opoczna

Pilnie potrzebujemy krwi dla Mirosława Barana, strażaka KP PSP w Opocznie oraz przewodniczącego tamtejszej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Mirek został poszkodowany w wypadku samochodowym i obecnie leży w szpitalu specjalistycznym św. Łukasza w Końskich – oddział OIOM. Mirek jest wieloletnim krwiodawcą oraz organizatorem licznych akcji. Dzisiaj sam potrzebuje Waszej pomocy !

Czytaj więcej »

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Kilka lat temu TVP1 w ramach obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zrealizowała spot przedstawiający początek i rozwój narodowych barw w historii Polski.  W spocie ujęto historię biało-czerwonej flagi …

Czytaj więcej »

Komunikat w sprawie wycieku danych osobowych strażaków

W związku z potencjalnym incydentem naruszenia ochrony danych osobowych (ujawnienie w sieci 20 kwietnia danych osobowych ponad 20 tys. funkcjonariuszy i pracowników rządowych, w tym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów ochotniczych straży pożarnych) informujemy, że Policja pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi dochodzenie w powyższej sprawie. Jeżeli prowadzone czynności potwierdzą, że dane osobowe faktycznie są we władaniu osób …

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady KSP

W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Z uwagi na obostrzenia sanitarne posiedzenie odbyło się zdalnie w formie wideokonferencji. W czasie posiedzenia omówiono sprawy organizacyjne związku, w tym m.in. przyjęto uchwałę dotyczącą budżetu Sekcji na rok 2021. W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz omówił bieżące działania struktur naszego …

Czytaj więcej »

Spotkanie w KG PSP

28 kwietnia 2021 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka,  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP. W spotkaniu udział wzięli: st. bryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Komendanta Głównego PSP; st. bryg. Tomasz Zając, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP; bryg. Rafał Adamiec, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej …

Czytaj więcej »

Spotkanie z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim

W dniu 13 kwietnia 2021 r., w Zachodniopomorskiej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Jarosławem Tomczykiem oraz jego zastępcą bryg. Grzegorzem Słotą. Stronę związkową reprezentowali: – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz, – Przewodniczący Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Krzysztof Karyczak, -Wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej …

Czytaj więcej »

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków PSP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało związkom zawodowym do zaopiniowania projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Projekt z dnia 1 kwietnia 2021 r. zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji (poz. 632) – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345653

Czytaj więcej »