Home / Baner / Komunikat z posiedzenia Prezydium KSP NSZZ „Solidarność”

Komunikat z posiedzenia Prezydium KSP NSZZ „Solidarność”

W dniu 26 lipca 2021 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W posiedzeniu uczestniczył Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła.

Podczas spotkania z kierownictwem KG PSP omówiono m.in. następujące kwestie:

– program modernizacji służb mundurowych w kontekście wzmocnienia budżetów płacowych,

W środowisku strażaków zaniepokojenie budzi fakt braku konkretnych informacji na temat ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej. Podczas spotkania przekazano informację o zaistniałej sytuacji. Komendant Główny odnosząc się do tego zagadnienia stwierdził, że wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń jest ważnym elementem modernizacji służb i powinno się znaleźć w tworzonych przepisach. Omówiono również pozostałe założenia nowej ustawy dotyczące inwestycji czy zakupów sprzętu ratowniczego.

– zagadnienia związane ze szkolnictwem,

Komendant Główny przedstawił kierunki rozwoju szkolnictwa w PSP oraz powtórzył deklarację o wyegzekwowaniu od kierowników jednostek organizacyjnych pokrywania kosztów związanych z delegowaniem strażaków do szkół pożarniczych. Przedstawiciele KSP podkreślili, że jasne zasady kierowania na naukę do szkół oraz konkretne wyznaczenie ścieżki kariery dla strażaków jest niezbędne do właściwego funkcjonowania całego systemu

– wymagań dotyczących silników w pojazdach pożarniczych,

Komendant Główny poinformował, że prace w zakresie obniżenia w pojazdach pożarniczych dopuszczalnych norm emisji spalin są w trakcie realizacji. Obniżenie norm wpłynie nie tylko na zmniejszenie cen i kosztów eksploatacji pojazdów, ale także na ich sprawność i bezpieczeństwo poprzez obniżenie środka ciężkości. Temat ten był zgłaszany przez KSP już kilka lat temu.

Szymon Kokot – założyciel i prezes Fundacji cfbt.pl oraz członek NSZZ „Solidarność”, przedstawił raport dotyczący minimalizacji narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe. Raport został oficjalnie przedstawiony Komendantowi Głównemu PSP i opublikowany. Krajowa Sekcja Pożarnictwa, we współpracy z KG PSP, będzie dystrybuować tę publikację.

W związku dokonanymi na ostatnim posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa wyborami uzupełniającymi członków Prezydium ukonstytuowało się ono w nowym składzie:

Przewodniczący – Bartłomiej Mickiewicz (mazowieckie),

Wiceprzewodniczący – Tomasz Richert (pomorskie) i Damian Kochoń (śląskie),

Wiceprzewodniczący/skarbnik – Maciej Łozowski (podlaskie),

Sekretarz – Mieczysław Gutmański (kujawsko-pomorskie) oraz Łukasz Kapica (łódzkie),

Członek prezydium – Łukasz Latawski (opolskie), Jarosław Rejner (warmińsko-mazurskie) Leszek Pelc (podkarpackie) oraz Henryk Odrzywołek (małopolskie).

W związku z oficjalnym pytaniem do Krajowej Sekcji Pożarnictwa skierowanym przez Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” odnośnie udziału w akcji protestacyjnej dotyczącej wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej Przewodniczący omówił szczegółowo treść oficjalnej odpowiedzi. Przekazano również informację o gotowości do podjęcia w razie potrzeby działań protestacyjnych każdej struktury regionalnej/międzyregionalnej naszego związku.

Ostatnim punktem zebrania było omówienie bieżących problemów w poszczególnych regionach kraju.

IMG_5834

Sprawdź również

6362ce06-0429-4062-be0e-f62ad80765f4

Spotkanie śląskich związkowców z nowym komendantem

St. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek był gościem na posiedzeniu Rady Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ...