bartlomiej

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski. Na zaproszenie Sekcji w zebraniu uczestniczył pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie bryg. Tomasz Lewandowski. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Regionalnej Sekcji Bogumił Goździk, który przedstawił bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem PSP. Poruszono zostały także kwestie manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi i dalszych działań Związku w …

Czytaj więcej »

Współcześni Rycerze Św. Floriana – wystawa pokonkursowa

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Dział Historii Pożarnictwa zorganizowało XXI edycję wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Współcześni rycerze Św. Floriana”. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem dyplomów i nagród laureatom konkursu odbyło się 18 maja 2024 r. podczas Nocy Muzeów. Głównym celem konkursu było zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną …

Czytaj więcej »

Pożegnanie śp. nadbryg. w st. spocz. Marka Jasińskiego

W Łodzi 21 maja 2024 roku  odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. nadbrygadiera w stanie spoczynku Marka Jasińskiego, byłego wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz byłego Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.   Po mszy świętej kondukt pogrzebowy odprowadził Pana Generała na miejsce spoczynku na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Smutnej w Łodzi. W ostatnim pożegnaniu śp. nadbrygadiera w stanie spoczynku Marka …

Czytaj więcej »

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w st. spocz. Marek Jasiński, były v-ce przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz były zastępca Komendanta Głównego PSP.Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz w imieniu własnym, Prezydium oraz Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa składa kondolencje Rodzinie i Bliskim Zmarłego.Cześć Jego pamięci! Szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej podamy w …

Czytaj więcej »

Trwają prace nad kształtem wynagrodzeń w sferze budżetowej na 2025 rok

Rozpoczynają się prace nad wysokością przyszłorocznych wynagrodzeń. Strona związkowa, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przygotowuje stanowisko w tej sprawie. Szef zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych, którym jest przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz zbiera propozycje w sprawie wysokości waloryzacji wynagrodzeń. Wszystkie centrale związkowe corocznie w konsultacji ze środowiskami politycznymi ustalą rekomendacje dla rządu w sprawie waloryzacji wynagrodzeń. Jeżeli wspólne stanowisko …

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność za funkcjonowanie naszych jednostek każe nam występować przeciwko Zielonemu Ładowi

Wielka manifestacja zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Precz z Zielonym Ładem” przeszła 10 maja przez Warszawę. Wzięło w niej udział kilkaset tysięcy związkowców i sympatyków Solidarności oraz innych osób nie zgadzających się z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Wśród nich nie mogło zabraknąć strażaków z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, których kilkuset stawiło się w stolicy. Wbrew niektórym sugestiom manifestacja nie …

Czytaj więcej »

Problem traumy i PTSD wśród strażaków PSP – ankieta

Problem syndromu stresu pourazowego (PTSD) wśród strażaków postanowiła zbadać Natalia Zimnowodzka. Pani Natalia jest studentką trzeciego roku Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i pisze pracę magisterską pt. „Wsparcie społeczne, poznawcze strategie przetwarzania traumy, poczucie własnej skuteczności oraz nasilenie objawów PTSD strażaków Państwowej Straży Pożarnej”. Zapraszamy do wzięcia udziału w  badaniu naukowym realizowanym w ramach pracy magisterskiej (Uniwersytet SWPS), …

Czytaj więcej »

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do św. Józefa

Tradycyjnie 1 maja odbyła się organizowana przez Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do bazyliki św. Józefa w Kaliszu. Wzięli w niej udział także wielkopolscy strażacy z przewodniczącym Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski Bogumiłem Goździkiem. Pracownicy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” pielgrzymowali do św. Józefa w dniu jego wspomnienia już po raz trzydziesty drugi. Centralnym punktem uroczystości była …

Czytaj więcej »