Home / bartlomiej (page 30)

bartlomiej

Posiedzenie śląskiej sekcji pożarnictwa

katowice

W dniu 22 lipca 2020 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W spotkaniu wziął udział Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Kleszczewski oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz. W pierwszej części spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Komendą Wojewódzką PSP, a Międzyregionalną Śląską Sekcją Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ, którą ...

Czytaj dalej »

Sejm przyjął ustawę o szczególnym wsparciu dla służb mundurowych

Sejm_RP_logo_and_wordmark

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Przyjęta ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej, którzy po 25 latach służby pozostaną w swojej formacji. Dodatek będzie przyznawany po 25 latach służby ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie komisji sejmowowej

komisja

W dniu 20 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym posłowie debatowali nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432). Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych reprezentował Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker oraz dyrektorzy departamentów MSWiA, Władysław Budzeń i Mariusz Cichomski. Przedstawiciele strony społecznej, uczestniczyli w posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Rady Świętokrzyskiej Sekcji Pożarnictwa

kielce

W dniu 16 lipca 2020 roku w Kielcach odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W posiedzeniu na zaproszenie Prezydium udział wziął Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Bartłomiej Mickiewicz. W związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego ustalono termin Walnego Zjazdu Delegatów Sekcji, na którym dokonany zostanie wybór nowego przewodniczącego. Rada Sekcji podjęła decyzję, iż do czasu przeprowadzenia wyborów obowiązki ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa

kolno1

W dniach 14-15 lipca 2020 r. w Kolnie odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w osobach przewodniczącego Bartłomieja Mickiewicza oraz Jarosława Rejnera. W pierwszej części spotkania przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych omówili bieżącą sytuacje w swoich komendach. Poruszono m.in. kwestię planowania czasu służby i zasad udzielania urlopów ...

Czytaj dalej »

Rosną szeregi mazowieckiej Solidarności

błonie

W dniu 13 lipca 2020 r. w Błoniu odbyło się zebranie założycielskie NSZZ „Solidarność” w KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Tamtejsi strażacy utworzyli Koło Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 1504, zrzeszającej funkcjonariuszy i pracowników PSP z komend w województwie mazowieckim. Przewodniczącym Koła został wybrany Piotr Pawiński. Po części wyborczej związkowcy spotkali się z p.o. Komendanta Powiatowego bryg. mgr inż. Mariuszem Tymoszewiczem. W zebraniu uczestniczył przewodniczący ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie Prezydium KSP NSZZ „Solidarność”

łazienkowski1

W dniu 9 lipca 2020 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” poszerzonego o przedstawicieli wszystkich struktur wojewódzkich. W czasie spotkania poruszono następujące tematy: zebrani zdecydowali o wystąpieniu z wnioskiem o zwołanie kongresu Sekretariatu Służb Publicznych, co pozwoli formalnie włączyć przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w skład Rady Sekretariatu; poinformowano o podpisaniu nowego programu ubezpieczeniowego ...

Czytaj dalej »

Posiedzenie wielkopolskiej sekcji pożarnictwa

wlkp2

W dniach 6 i 7 lipca 2020 roku w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście: Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange z zastępcą Patrykiem Trząsalskim, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jarosław Zamelczyk, Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie st. kpt. mgr Roman Rembielak, oraz Piotr Wideryński przedstawiciel firmy CDO24, ...

Czytaj dalej »

Nowa organizacja NSZZ „Solidarność” w województwie lubuskim

miedzyrzec

2 lipca br. odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KP PSP w Międzyrzeczu. W wyniku wyborów władzę tymczasową wykonawczą organizacji stanowią: Michał Rosół (przewodniczący), Bartosz Batura (sekretarz) oraz Paweł Strykowski (skarbnik). W trakcie zebrania przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność woj. lubuskiego Marcin Harasymowicz oraz wiceprzewodniczący Marcin Naks omówili sytuację w Państwowej Straży Pożarnej i rolę NSZZ „Solidarność” w ...

Czytaj dalej »