Home / bartlomiej (page 10)

bartlomiej

Odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego Rząd–Solidarność

16715342878ae8eb1b70f62b530b1cdc

W poniedziałek 19 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie roboczego zespołu Rząd-Solidarność, którego zadaniem jest wypracowanie porozumienia w ośmiu obszarach dotyczących m.in. wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych, wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych czy emerytur stażowych. Zespół powstał po decyzji Solidarności o zwieszeniu Marszu Godności. – To było pierwsze inauguracyjne spotkanie zespołu Rząd-Solidarność. Po stronie związkowej wzięli ...

Czytaj dalej »

Spotkanie opłatkowe Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa

318605197_810336243490864_8876791989660738475_n

Członkowie Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” spotkali się 13 grudnia 2022 r. aby złożyć sobie świąteczne życzenia i podsumować mijający rok. W spotkaniu, które odbyło się w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 17 w Warszawie, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Piotrowski oraz Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy st. bryg. Roman Krzywiec. Podczas spotkania Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz podziękował ...

Czytaj dalej »

Strażak nie ma obowiązku wykazywania w oświadczeniu majątkowym wynagrodzenia małżonka

Business button info icon information sign.

W odpowiedzi na pismo Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, dotyczące konieczności wskazywania przez strażaków w składanych oświadczeniach o stanie majątkowym wynagrodzenia małżonków, Przewodniczący KSP otrzymał stanowisko Komendy Głównej PSP. W piśmie KG PSP jednoznacznie stwierdzono, że zgodnie z aktualną interpretacją prawną strażak nie ma obowiązku wykazywania w składanym oświadczeniu o stanie majątkowym wynagrodzenia swojego małżonka.  

Czytaj dalej »

41. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

319669866_1354025575366191_4354402217420395297_n

Dziś 41. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. To również Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie ponad 10 tys. działaczy „Solidarności”. Życie, według różnych źródeł, straciło nawet ponad 100 osób. Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był niezgodny z obowiązującym wówczas prawem, ponieważ ...

Czytaj dalej »

Obradowali śląscy związkowcy

318789595_2617900538353193_2380352452342033867_n

O bieżącym funkcjonowaniu PSP w województwie śląskim oraz działaniach Związku w ostatnich miesiącach dyskutowano na posiedzeniu Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 6 grudnia 2022 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa Damian Kochoń, a w posiedzeniu brali udział także Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, Wiceprzewodniczący ...

Czytaj dalej »

Zmiany w przepisie kwalifikacyjnym – uwzględniono uwagi KSP

Business button info icon information sign.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło stanowisko wobec uwag Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”  dotyczących projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiedź ministerstwa można przeczytać w poniższym linku: Odpowiedź MSWiA ws. uwag do przepisu kwalifikacyjnego  

Czytaj dalej »

Wspólny komunikat kierownictwa MSWiA oraz związków zawodowych służb podległych resortowi

729x308 (1)

Dzięki staraniom związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA, premier Mateusz Morawiecki zdecydował o dodatkowych środkach finansowych, które zostaną przeznaczone m.in. na dodatek graniczny oraz świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby. Związki zawodowe wynegocjowały m.in. dodatek graniczny w wysokości 450 zł brutto oraz zwiększenie do 6 proc. dodatku terenowego dla policjantów. Ponadto fundusz nagród w przyszłym roku ...

Czytaj dalej »

Plakaty dotyczące profilaktyki nowotworowej dla Jednostek Raowniczo-Gaśniczych PSP

plakaty

W piątek 2 grudnia 2022 przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Fundacji cfbt.pl przekazali na ręce nadbryg. Arkadiusza Przybyły zastępcy komendanta głównego PSP plakaty do oznakowania stref czystych, brudnych oraz przejściowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. Obowiązek wyznaczenia stref w JRG PSP nakłada znowelizowane w ubiegłym roku rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w ...

Czytaj dalej »

Kolejne formy protestu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Comunicazione, pubblicit e informazione

W czwartek 01 grudnia 2022 r. w formie zdalnej odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Powodem zwołania posiedzenia było omówienie bieżącej sytuacji związanej z akcją protestacyjną i podjęciem decyzji co do dalszych działań. Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz przypomniał, że formalnie w sporze zbiorowym pozostaje tylko NSZZ „Solidarność”. W ramach prowadzonego sporu Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” ...

Czytaj dalej »

Wniosek o dodatkowe nagrody dla strażaków

MSWiA_-_Wystapienie_o_Nagrody_Motywacyjne__..._-1

Przewodniczący trzech związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej złożyli wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. wyasygnowania środków dla PSP z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla strażaków i pracowników cywilnych naszej formacji. Jako uzasadnienie wniosku podano realizację nowych wyzwań z jakimi mierzy się Państwowa Straż Pożarna w ostatnich latach.

Czytaj dalej »